Svet kinnitas, et Gonsiori tänava rekonstrueerimine on lõppfaasis. "Praegu jätkuvad "Pargi ja reisi" parklas Selveri juures ning Vesivärava tänava nurgal väiksemad tööd postide aluste rajamisel, millega on plaanis lõpetada sel nädalal. Lõigus Pronksi — F. R. Kreutzwaldi tänav toimub kõnni- ja jalgrattateed eraldava kivi paigaldamine ning ristmikul rajatakse sõidutee asfaltkatte alumist kihti. Lõigus J. Viimsi tn — Laagna tee toimuvad kaevu tõstmise tööd," loetles Svet.

"Samamoodi jätkuvad ka väiksemad parandustööd nendes lõikudes, mille kohta linn on töövõtjale märkusi teinud," lisas Svet.

"Tänav avatakse autoliiklusele ettenähtud ajal – 15. novembril. Selleks ajaks peavad kõik peamised tööd tänaval olema lõpetatud. Väiksemate töödega jätkatakse, nagu see ka algselt plaanis oli. Näiteks jätkub sillutisriba paigaldus ja lõpetatakse haljastust. Lisaks ehitatakse Kesklinna valitsuse tellimusel Politseiaia Gonsiori tänava poolses servas metallaeda," kirjeldas Kesklinna vanem.

"Täname Tallinna autojuhte ja kohalikke elanikke ning samuti kõiki teisi liiklejaid kannatlikkuse ja mõistva suhtumise eest Gonsiori tänava rekonstrueerimise ajal ning loodame, et tänava põhjaliku rekonstrueerimise tulemusena muutub nii jalakäijate kui ka jalgratta, bussi ja autoga sõitjate elu mugavamaks," sõnas Svet.