Rahandusminister Toomas Tõniste ütles, et kuigi ministrite hulgas on digiteenuste maksustamise tehnilistes ja õiguslikes küsimustes vajalik veel täiendavalt tööd teha, ollakse ühel nõul rahvusvaheliste maksureeglite ajakohastamise vajaduses.

„Praegu liigutakse selles suunas, et kehtima hakkaks üks ülemaailmne lahendus, mis kehtestatakse läbi OECD. Sellele omakorda eelneks vahepealse etapina digiteenuste ajutine maks EL-is,“ ütles minister.

Tõniste sõnul on Eesti jaoks oluline, et kui näiteks meie inimeste andmete kogumisest ja kasutamisest teenitakse tulu, siis jääksid maksud selle tulu pealt ka Eestisse. „Ka arutelul andis tooni arvamus, et EL peaks astuma samme digiettevõtete õiglasemaks maksustamiseks riigis, kus väärtust luuakse. Digiteenuste ajutine maks oleks esimene samm, mis meid globaalsele kokkuleppele lähemale viiks,“ selgitas rahandusminister.

Tõniste lisas, et maksustamine on alati tundlik teema, kus riikide erinevate huvide vahel tasakaalu leidmine nõuab tööd. „Samas vajab digitaalsete teenuste maksustamine lahendamist, et tegeliku eluga sammu pidada, ning eri maksud eri riikides ei ole kindlasti hea lahendus.“

Eile toimunud laiendatud eurorühmas arutati Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) tõhustamist ja ühtse hoiusekindlustuse läbirääkimiste alustamist. Kui pangandusliidu kriisilahendusfondi ühtse kaitsemeetme suhtes valitses euroala ministrite seas üsna suur üksmeel, siis Euroopa ühtse hoiusekindlustusskeemi loomise kohta oli eriarvamusi rohkem.

Ühtse pangandusjärelevalve ja ühtse kriisilahendusasutuse juhid andsid euroala rahandusministritele ülevaate panganduse arengutest. Ministrid arutasid veel finantsstabiilsuse olukorda majandus- ja rahaliidus ning Euroopa Komisjon tegi ülevaate riikide eelarvekavadest.

Ministrid võtsid vastu heakskiidu nõukogu järeldustele kliimamuutuste rahvusvaheliste finantsküsimuste ning Euroopa statistikasüsteemi toimimise ja arendamise kohta.