Siseminister Andres Anvelt saatis täna kooskõlastusringile kodakondsusseaduse muudatuse eelnõu, millega ekslikul alusel sünnijärgse Eesti kodakondsuse saanud inimesed ei pea edaspidi tõendama teisest kodakondsusest loobumist ja nende kodakondsus loetakse jätkunuks tingimusteta.

„Eksliku kodakondsuse andmine oli riigi, mitte selle inimese viga, ning me peame selle olukorra heastama. Riik ei tohi luua ebaõiglust,“ sõnas Anvelt.

Riigikohtu tänavuse otsusega tagantjärele ekslikul alusel antud Eesti sünnijärgse kodakondsusega inimesi on hinnanguliselt sadakond. Tegemist on inimestega, kes said sünnijärgse kodakondsuse Eesti Vabariigi algusaegse opteerumislepinguga, mille tingimuseks oli kodakondsuse andmine välismaal elavatele eestlastele vaid siis, kui nad aasta jooksul Eestisse elama tulevad.

Eelnõu eesmärk on siseministri nõuniku Mari Rebase sõnul riigi eksimuse korrastamine. "Tehakse korda ebaõiglus," ütles ta. Eelnõu on tagasiulatuva mõjuga ja annaks seega kodakondsuse tagasi ka neile optantidele, kes kodakondsuse kaotanud on.