Lisaks Mustjõe oja truubi vahetustöödele on tööde piirkonnas kavas ka Paldiski maanteealuste kommunikatsioonitrasside ristiületuste rekonstrueerimine. Autojuhtidel palutakse hoolikalt järgida liikluskorraldusvahendite nõudeid!

Paldiski maantee 1,3 km pikkune sõidurada ühistranspordile rajatakse Zoo ja Mustjõe bussipeatuste vahelisel lõigule. Ehitustööd hõlmavad põhimahus teedeehitust, sademevee ärajuhtimise süsteemi rajamist, tänavavalgustuse, foorijuhtimise süsteemide ehitust ning haljastus- ning liikluskorraldustöid.

Ehitustööde lepinguline maksumus on umbes 1,5 miljonit eurot ning ehitustööde lõpetamise tähtajaks on kavandatud mai 2019. Ehitust kaasrahastatakse 85 protsendi ulatuses Ühtekuuluvusfondist.

Töid teostab Tallinna Kommunaalameti tellimusel YIT Infra Eesti AS.