Kohtumisel räägiti alliansi edasistest tegevustest NATO kaitse-ja heidutushoiaku tugevdamisel ning koostööst Euroopa Liiduga.

Välisminister väljendas kohtumisel veendumust, et allianss on julgeolekuohtudega edukalt kohanenud ning kaitse-ja heidutushoiaku tugevdamisel on NATO olnud töökindel. Edasi tuleb täita need kohustused, milles lepiti kokku viimasel tippkohtumisel Brüsselis. Peasekretäri eestvedamisel on täna liitlaste laual plaan sajakonnast tegevusest, mis on teekaardiks alliansi edasiseks arendamiseks, nende hulgas näiteks kava sõjalise juhtimisstruktuuri kaasajastamiseks.

„Eesti jaoks on nendest tegevustest kõige olulisem võime juba olemasolevaid üksusi lisavägedega tugevdada, samuti planeerimine võimalikeks ootamatuteks kriisideks,“ sõnas minister. Välisminister rõhutas kohtumisel liitlaste koostööd tugevdavate õppuste tähtsust, tuues näiteks peatselt algava suurõppuse Norras.

Kohtumisel nenditi, et kuigi juba neljandat aastat näitavad liitlaste kaitsekulutused kasvu, eeldab julgeolekuolukord riikidelt jätkuvat kaitsekulutuste suurendamist. Sven Mikser kinnitas NATO peasekretärile Eesti pühendumust julgeoleku tagamisele ja allianssi tugevdamisele. „Eesti kaitse-eelarve on järgmisel aastal kavandatud 2,2% sisemajanduse kogutoodangust,“ kinnitas Mikser. NATO peasekretär Stoltenberg tänas Eestit kaitsekulude 2% taseme hoidmise ja NATO lahingugrupi võõrustamise eest.

Kohtumisel arutati veel Euroopa Liidu ja NATO koostöö edasisi arenguid. Välisminister Mikser rõhutas, et Eesti huvides on Euroopa Liidu kaitsekoostöö edasine tugevdamine viisil, mis toetaks ühtlasi NATOt. „NATO on ja jääb meie julgeoleku nurgakiviks,“ sõnas Mikser. Euroopa Liidu ja NATO koostöös on Eesti jaoks olulised valdkonnad sõjaline mobiilsus, küberkaitse ja valmisoleku tugevdamine hübriidohtudele reageerimiseks.

Lisaks arutati kohtumisel NATO ja Venemaa suhteid. Mikseri sõnul tuleb NATO ja Venemaa suhetes hoida praegust tasakaalu heidutuse ja dialoogi vahel. „Edasine süvendatud koostöö on võimalik vaid juhul, kui Venemaa naaseb rahvusvahelisest õigusest tulenevate kohustuste täitmise juurde,“ ütles Mikser.