Füüsilise isiku tulumaksu puhul on ära märgitud see osa, mis läheb riigieelarvesse. Lõviosa tulumaksust läheb kohalikele omavalitsustele. Järgmisel aastal on selleks summaks peaaegu 1,2 miljardit. Omavalitsused saavad ka 58 miljonit eurot maamaksu.

Toetused tähendavad peamiselt Euroopa Liidu raha. Kaupade ja teenuste müügi all on näiteks riigilõivud ja CO2 kvootide müügitulu. Muude tulude all on näiteks keskkonnatasud, trahvid, varade müügitulu. Finantstulud tähendavad peamiset riigiettevõtete dividende.

Kulutuste osas on ära toodud kõige suurema mahuga kulutused. Lisaks on ära toodud mõned kulud, millest avalikkus tavapärasest rohkem räägib. Riigieelarves on väga palju kuluridasid ja paljusid väiksemaid pole graafikus ära toodud.