Tallinna Transpordiamet palub võimalike arusaamatuste vältimiseks isikutel, kes kasutavad Tallinna ühistranspordis tasuta sõidu õigust, kontrollida oma elukoha andmeid rahvastikuregistris.

Alates 1. jaanuarist 2019 peab isik rahvastikuregistrisse kandmiseks esitama oma elukoha täpse aadressi. Tänase seisuga on peaaegu 18 000 Tallinna elanikul on oht jääda puuduvate elukohaandmete tõttu ilma avalikest teenustest nagu tasuta ühistransport, parkimissoodustus, lasteaiakoht või sotsiaaltoetused. Samuti jääb isik aadressi puudumisel ilma võimalusest osaleda valimistel.

Elukoha registreerimine on lihtne: seda saab teha paari minutiga eesti.ee veebilehel või linnaosavalitsuses rahvastikuregistri töötaja abil. Kehtiva seaduse järgi on inimesel kohustus elukohaandmeid uuendada 30 päeva jooksul uude elukohta elama asumisest, uuest aastast on see tähtaeg 14 päeva.

Täpsemalt infot leiab elukoha andmete kohta Tallinna kodulehelt: www.tallinn.ee/elukohaandmedkorda