Alljärgneval kaardil on ära märgitud need investeeringud, mis on seotud mingi konkreetse kohaga. Ei tasu ennast petta sellest, et Tallinna koha peal on tühjus. Tegelikult anti raha ka paljudele teistele teemadele, nagu valitsusportaali uuendamiseks, kaitseministeeriumile rahvuslikku ajalugu ja kaitsetahet toetavate filmide rahastamiseks ning erinevate MTÜ-de tegevuskuludeks. See raha jääb suure tõenäosusega pealinna.