Tapa linnaku ja keskpolügooni vahele rajatakse rasketehnikatee ehk tankitee, et vähendada rasketehnika osakaalu Tapa linnas ning linna suunduval maanteel. Polügoonile suunduvad rasked ja pikad masinad liiguvad teel aeglasemalt kui teised sõidukid ning uus tee on turvalisem ja ohutum liigelda.

Praegu pole roomiksõidukitel maanteel liikumine lubatud, kuna masinad on rasked ning võivad kahjustada teekatendit, seetõttu veetakse neid kekspolügoonile treileritel. "Rajatav tee võimaldab roomikmasinatel liigelda Tapa linnaku ja keskpolügooni harjutusvälja vahel ilma treilerita ja tavaliiklust segamata," kommenteeris Esti Meier, kaitseinvesteeringute keskuse teedeehituse insener.

Tankiteeks nimetatakse teed seetõttu, et tegemist on tankide ja teiste roomiksõidukite liiklemiseks mõeldud teega, mis vajab tavateedest veidi teistsugust konstruktsiooni. Meieri sõnul on kaitseväe ja kaitseinvesteeringute keskuse insenerid on aastaid katsetanud ehitatavatel teedel erinevaid pealiskatendeid. "Kruusa, killustikku, asfalti, betooni," loetles Meier kõiksugu materjale. Samuti on testitud aluskihtide erinevaid paksusi ning materjale, et leida roomiksõidukeid ja muud rasketehnikat kandva tee jaoks sobiv lahendus.

"Keskpolügooni olemasolevaid teid on rasketehnika juba kahjustanud," ütles Meier. Kavandatud uued teed on loodust säästvamad, samuti on teede projekteerimisel arvestatud pideva väljaõppega – teed peavad olema vastupidavad ning nende hoolduskulud optimaalsed.

Kõige paremaid tulemusi on keskpolügoonil näidanud lubjakivikillustikust katendiga teed – lubjakivi on vastupidavam ja kõvem materjal kui kruus, mis on roomiksõidukite jaoks liiga pehme.

Roomikute pööramisel tekivad pinnasekahjustused ning kruusateedel ka katendi kahjustused. Tankitee katendi valikul on palju mõeldud just katendi püsimisele, samuti tee maksumusele. Meier ütles, et praegu kasutatava konstruktsiooni – lubjakivist katendi - puhul on leitud tasakaal püsivuse ning maksumuse vahel. "Betoonist või asfaldist teede hoolduskulu oleks küll väiksem, kuid nende ehitus on kallim," lisas Meier.

Polügooni uutele teedele on kavandatud betoonist ristmikud, kuna just pöördel kahjustab roomiksõiduk teekatet kõige enam ning betoonist ristmik on pööretele vastupidavam. Harjutusaladele rajatavate teede eripäraks on ka laugemad nõlvad, mida kaitseväe masinad saavad kasutada maastikule pääsemiseks ning mis võimaldavad läbi viia erinevaid õppestsenaariume.

Samuti on uued teed tavalistest teedest oluliselt madalama muldega (st tee on madal), laugete nõlvadega ning laiemad ulatudes 5 meetrist kuni 10 meetrini, et teha väljaõppe läbiviimine turvalisemaks ning hoida teed kauem tervena.

Tankitee valmib järgmise aasta esimesel poolel, tee maksumus on veidi üle kahe miljoni euro, millest poole maksab Eesti ja poole NATO.