„Valisime õppurid keelekursusele väeosast kellega meil on juba tihe kaitsealane koostöö ja kandidaatide seast need, kes vajavad inglise keelt tulevase erialaõppe tarbeks,“ ütles KVÜÕA strateegia ja sõjaajaloo õppetooli ülem kolonel Risto Lumi. „Tulevikus soovime näha, et inglise keele oskajate hulk Ukraina sõjaväelaste seas on niivõrd kasvanud, et saame neile korraldada ka siin Eestis erialaseid kursusi,“ lisas kolonel Lumi.

Pärast Eestis vastava keeletaseme saamist jätkavad Ukraina sõjaväelased oma õpinguid erinevatel NATO kursustel. Tegemist on eelmise aasta pilootprojekti jätkuga, kui KVÜÕAs õppis inglise keelt kaks Ukraina sõjaväelast. Ukraina on võtnud suuna liitumiseks Euroopa Liidu ja NATOga ja see eeldab muuhulgas inglise keele oskajate hulga suurendamist Ukraina relvajõududes.

Ukraina sõjaväelaste keeleõpe KVÜÕAs on Eesti ja Ukraina kahepoolne kaitsealane koostööprojekt, mille algatas ja rahastab Eesti kaitseministeerium. Läbirääkimisi Ukraina kindralstaabiga pidas kolonel Risto Lumi, kes oli tollal kaitseatašee Ukrainas.

KVÜÕA täiendusõppe keskus korraldab kaitseväele erinevaid täienduskursusi. Täiendusõppe keskuse keelekeskuse ülesandeks on anda õppurile teadmised ja oskused enda korrektseks väljendamiseks nii suulises kui ka kirjalikus vormis.