"Eakad inimesed peavad elu jooksul tehtud töö eest saama väärika vanaduspõlve. On tõsi, et pensioniealiste sissetulekud on täna liiga väikesed ja need tuleb saada kiiremini kasvama," ütles Reformierakonna esimees Kaja Kallas.

Reformierakond lubab seada eesmärgiks, et keskmine pension tõuseks järgmise nelja aasta jooksul majanduskasvu toel 200 eurot. Samuti lubatakse lõpetada töötavate pensionäride varasemast kõrgem maksustamine. Üksi elavate pensionäride toetus kavatsetakse tõsta keskmise kuupensionini ehk anda neile lisaks 13. pension. Neljandaks lubab Reformierakond taastada põhimõtte, et keskmine pension peab olema tulumaksuvaba.

"Uuringud näitavad, et kõige suuremad probleemid toimetulekuga on neil pensionäridel, kes on jäänud üksi elama. Et nende olukorda leevendada, tahame üksi elava pensionärile 13nda pensioni juurde anda," selgitas Kallas.

Pikas perspektiivis seab Reformierakond eesmärgiks, et pensionile mineva inimese keskmine sissetulek oleks pool riigi keskmisest palgast.

Selleks, et pension oleks tulevikus pool keskmisest palgast, lubab erakond teha võimalikuks maksete vabatahtliku suurendamise II pensionisambasse ja vähendada tööandja maksukoormat töötaja pensionisambasse panustamisel. Samuti kavatseb erakond toetada paindlikku pensionile mineku iga, kaotada pensionisammaste väljamaksete topeltmaksustamise, st pensionisammaste väljamaksed ei ole tulumaksuga maksustatud, ning taastada süsteemi, kus igaühe töine panus suurendab tulevikus tema pensioni.