Ehitustöötaja hukkus vana turuhoone võlvkaarte varingus.

„Praegu on vara öelda veel, millistel põhjustel varing tekkis. Selle peab välja selgitama uurimine,“ sõnas Tallinna linnapea Taavi Aas.

Linnapea osutas, et tööohutus ehitusplatsil on ehitusettevõtte vastutada. Kas vajalikud ohutusnõuded Tammsaare väljaku ehitusplatsil olid täidetud, selle kohta kogutakse infot.

Varisenud vana turuhoone võlvkaarte säilitamine oli muinsuskaitseameti nõue, kuna tegemist on ajaloolise mälestisega.