"Vabaerakond on väga demokraatlik erakond. Meil on juhatuse koosseisu alates 2015. aasta valimistest uuendatud neljal korral, teised parlamendierakonnad on seda teinud kaks kuni kolm korda," ütles Herkel oma vastuskirjas. "Vabaerakonna juhatus valiti vähem kui neli kuud tagasi ja on legitiimne. Küll aga ei saa heaks kiita pahatahtlikku praktikat, kus mitmed juhatuse liikmed tagasi astusid, püüdes sellega kahjustada juhatuse mainet ning mõjutada uute valimiste esilekustsumist."

Herkeli kinnitusel teatas 6. septembri koosolekul mitu juhatuse liiget, keda tema mälu järgi oli vähemalt kolm või isegi neli, et nad on oma kohustusi täitnud, ei näe mingit põhjust tagasiastumiseks ega juhatuse umbusaldamise viimiseks üldkoosolekule. "Küll aga kerkis üles probleem, kuidas täita juhatuse puuduolevate liikmete kohad, kui asendusliikmed juhatusega liitumise kutsele ei vasta ja selgub, et juhatus on väiksem kui 10-liikmeline. Sellele probleemile pakkus juhatus üldkoosoleku päevakorda ka võimaliku lahenduse," ütles Herkel.

"Ja lõpuks. Te räägite "poliittehnoloogiast". See on Venemaal kasutusele võetud mõiste, mis seal tähendab masside hoiakute ja suhtumise kujundamist meedia abil," märkis Herkel. "Eestis on seda mõistet kasutatud esiteks valesti ja teiseks teadliku sildistamise vahendina, seda kahjuks ka meie erakonnas," nentis ta.

Poliittehnoloogiaks ei saa Herkeli sõnul nimetada olukorda, kui kellelgi on häälteenamus ja see on saadud legitiimselt. "Kui Aimar Altosaart ja Vello Väinsalu nimetati kevadel poliittehnoloogideks, siis ei vastanud nemad sellele ühegi tunnuse alusel," sõnas Herkel. "Jätan siinkohal avamata selle, kas Vabaerakonna kui sellise vastu 13. augustil avatud meediakampaania on poliittehnoloogia või kuidas seda juhitakse. Aga igal juhul on sellel palju rohkem poliittehnoloogia tunnuseid, kui sellel, mida teie tehnoloogiaks nimetasite."

Herkeli sõnul mõstab ta, et need ja mitmed teised probleemid eeldavad pikematki lahtirääkimist ning silmast-silma kohtumist ja kinnitas, et on selleks ka alati valmis.