2018/19 õppeaastal alustab akadeemias 210 uut õppijat, kes võeti vastu avalikul konkursil. Lisaks alustab 184 õppijat ametkondliku suunamisega. Koos uute õppijatega on sisekaitseakadeemias nüüd siseturvalisusealast haridust omandamas 937 õppurit.

Kõige tihedam konkurss oli maksunduse ja tolli erialale, kus konkureeris keskmiselt 8,7 inimest ühele õppekohale. Sellel erialal alustab nüüdsest õpinguid kokku 48 uut tudengit, neist 25 päevases ja 23 osakoormusõppes. Populaarsuselt järgmine on politseiametniku ja -teenistuse eriala. Sellele pürgis 4,6 inimeste ühele kohale rakenduskõrgharidusõppes ja 3,5 inimest ühele kohale kutseõppes. Politseiametniku kõrgharidusõppes alustab esmaspäeval õpinguid 52 ja kutseõppes 50 uut kadetti.

Lisaks mainitutele alustab akadeemias õppimist 30 uut magistranti, 12 päästeteenistuse kõrgharidust omandavat õppurit, 14 inimest päästekorraldaja kutseõppes ja 4 vanglaametniku kutseõppes.

Siseminister Andres Anvelt ütles avarivistusel, et tänased kadetid asuvad õppima väga kiirelt muutuvas maailmas, mille näiteks on kasvõi oma kool – õppeaasta algab vanas ja lõpeb juba uues majas. „Sama kehtib teenistuse kohta – me ei kujuta täna isegi ette, millised väljakutsed seisavad meil ees 10-15 aasta pärast. Tänased kadetid peavad selleks kõigeks valmis olema ja olema valmis eesrindel,“ ütles siseminister Andres Anvelt.

Akadeemia rektor rõõmustas selle üle, et ühe viimase kõrgkoolina saab akadeemia endale järgmise aasta alguses kauaoodatud uue maja Maarjamäel. „Me teeme praegu palju jõupingutusi, et rakendada mõtteviisi, et meie koolis õppimine ja õpetamine ning siseturvalisuse tagamine on üks suur ühine ülesanne, et tõepoolest - õppida saab küll erinevaid erialasid, aga me saame teha seda hoopis rohkem üheskoos, lõimudes, kogemusi vahetades ja suheldes,“ ütles rektor Katri Raik. Ta toonitas, et uus õppehoone annab siseturvalisuse ühistel alustel õppimiseks ka paremad füüsilised võimalused.