Selgus, et tegemist on erakätesse läinud vana hobusetalliga, mida oli asutud ümber ehitama, kuid mingil põhjusel oli töö katkenud ning hoone ümbrus täis ehitusjäätmeid, vana mööblit, eterniidijääke ja olmeprügi. Hoone katus on aga osaliselt põlenud ning selle tagajärjel varisemisohtlik. Hoone sissekäigud ning aknad on aga kõigile huvilistele avatud.

Möödunud nädalal laekus Tallinna munitsipaalpolitsei ametile avaldus risustatud kinnistu kohta Tallinna Hipodroomi territooriumil. Olukorda kontrollimisel selgus, et tegemist on erakätesse läinud vana hobusetalliga, mida oli asutud ümber ehitama, kuid mingil põhjusel oli töö katkenud ning hoone ümbrus täis ehitusjäätmeid, vana mööblit, eterniidijääke ja olmeprügi. Hoone katus on aga osaliselt põlenud ning selle tagajärjel varisemisohtlik. Hoone sissekäigud ning aknad on aga kõigile huvilistele avatud.

Pärast suhtlemist Hipodroomi juhtkonna ja naabruses töötavate inimestega selgus, et hoone ümbruses on tihti näha noorukeid, kes pealtnäha hobustega tutvust teevad ja muidu jalutavad, kuid mingil hetkel vaikselt mahajäetud hoonesse imbuvad.

Tallitöötajate sõnul on majas juba aastaid märgata kahtlast tegevust – seal põletatakse lõkkeid, viiakse läbi mingeid rituaale, juuakse ning elatakse muud seltsielu. Kolmel korral on hoonet kustutanud päästeamet ja ka politsei on olukorraga tutvumas käinud. Töötajate sõnul aga kooskäimised ja paarikaupa majas ööbimised jätkuvad. Väidetavalt on noorte hulgas kriminaalkorras karistatuid ja tagaotsitavaid.

„Üks töötajatest kirjeldas mulle, et ühel õhtul, kui majast hakkas imbuma kahtlast plastiku põlenguvingu, siis läksid nad kaaslasega vaatama, mis hoones toimub. Ruumis viibis hinnanguliselt 30 noorukit vanuses 12-18 aastat. Ümberringi vedeles tühi joogitaara ja olmejäätmed. Kuna vastasseis kippus konfliktseks, siis otsustasid tallitöötajad helistada politseisse, mispeale jõuk momentselt laiali jooksis,“ selgitas mupo piirkondlik peainspektor Pavel Boitsov.“Meil on alust arvata, et tegemist võib olla noorte kogunemiskohaga“.

Boitsovi sõnul on tallirahvas arusaadavalt mures, sest kummalgi pool mahajäetud hoonet on hobuste tallid, milles ühes kallid traavlid ja teises kuiv heinasööt. Mõlemad hooned võivad väiksemastki sädemest põlema lahvatada. Ka hoone ümbrus on halvas seisus – põlengu käigus on aknast välja loobitud mööblit, televiisor ja ehitusjäätmeid. Hoone sisemust aga käis tallirahvas ise koristamas, kartuses, et mingil hetkel pannakse kogu olmeprahile taas tuli otsa.

Mupo on alustanud menetlust, mille eesmärk on hoone omanikku kohustada sissepääsud sulgeda ja ümbrus heakorrastada. „Tegemist on eraomandis oleva kinnistu ja hoonega, kus kõrvalistel isikutel ei ole õigust viibida. Lisaks on hoone varisemis- ning tuleohtlik. Majas leidub ehitusjäätmed, mis sisaldavad tervisekahjulikke aineid nagu asbest. Samuti on seal mahuteid tundmatute kemikaalidega, mis võivad tulekahju korral olla plahvatusohtlikud. Mis aga kõige olulisem - praeguse Kanuti aia sündroomi valguses on aga noorukite kogunemine ja kontrollimatu tegutsemine äärmiselt murettekitav,“ ütles Boitsov.

Viimasel ajal avalikkuse ette tulnud noortekampade vägivallalaine tõttu on Tallinna kesklinna parkidesse sisse seatud valve ja probleemile on hakanud tählepanu pöörama ka valitus.