19. juunil 2018 otsustas Viimsi vallavolikogu koalitsiooni poolthäältega anda Viimsi vallavalitsusele ülesandeks Viimsi raamatukogule uute ruumide otsimine. Sooviti leida vähemalt kolm alternatiivi.

Konkurss toimus juulis. Viimsi opositsioon kritiseeris, et siis kõik puhkavad ja pole võimalik saada häid pakkumisi. Vallavalitsus vastas, et vajaduse konkurss korraldada tingis olukord, kus Viimsi raamatukogu üürileping AS Rannapere Pansionaadiga lõpeb 30.06.2019. Rannapere Pansionaat on samuti Viimsi valla allasutus.

"Arupärimises väidate, et suvine tähtaeg ning sellest tulenev puhkuste periood võis tingida pakkumuste vähesuse – suvine aeg ei ole ühelegi tegevussektorile argument tööde tegemata jätmisele. Meie eesmärk konkurssi läbi viies oli koguda võimalikult palju üüripinna
pakkumisi, mis vastaks esitatud nõuetele, ning selle nimel ka vallavalitsuse personal töötas," vastas opositsioonile abivallavanem Annika Vaikla.

Ometi saadi vaid üks pakkumine. Opositsiooni teada on selleks Viimsi Marketis asuv endine ehituspoe pind. Opositsioonisaadikud märgivad, et valimiskampaania ajal lubati kaubanduskeskuses kampaaniat teha vaid Reformierakonnal.

Vallavalitsus kinnitas ka kuulujuttu, et politsei tundis konkursi vastu huvi. "Kriminaalpolitsei külastas Viimsi vallavalitsust seoses raamatukogu üüripinna konkursiga, et tutvuda konkursi tingimustega ning koguda meiepoolset tagasisidet tingimuste seadmise vajadustele. Arutelu käigus andsime omapoolsed kommentaarid, miks oleme üüripindadele sellised tingimused seadnud – neist mitmed tulenesid seadustest ning mitmed vajadusest pakkuda viimsilastele kaasaegne lugemiskeskkond," kommenteeris Vaikla.