Tallinna linnapea Taavi Aas ütles Haabersti ristmiku avamisel, et linnas on neli suurt pikalt kavandatud infrastruktuuri rajatist - Ülemiste ristmik, tramm lennujaama, Haabersti ristmik ja praegu töös olev Reidi tee, mille valmimise järel võib öelda, et üks suur ajajärk Tallinnas on läbi saanud.

Linnapea lisas, et tulevikku vaadates on järgmine suur objekt Tallinna väike ringtee. „Kui ka Tallinna väikese ringtee valmis saame, võib öelda, et pealinna liikluskorralduse parandamiseks on palju tehtud ja väga palju muutunud.“ Linnapea tänas kõiki ehitajaid ja Haabersti ristmiku rajamisega tegelnud ametkondi korrektse töö eest ja eriti selle eest, et objekt, mis pidi valmis saama oktoobri kuuks on lõplikult valmis juba täna.

Haabersti ristmiku rekonstrueerimiseks allkirjastati töövõtuleping Nordecon Eesti AS-iga. Ehitustöödega alustati 2. mail. 2017. Ehitustööde kogumaksumus koos käibemaksu ja ehitustööde omanikujärelevalve kuludega on 20,2 mln eurot.

Tööde maht hõlmas teelõikude uuendamist ja ehitamist kokku 2,92 kilomeetri ulatuses, viadukti ehitust, jalg- ja jalgrattateede ümberehitus 1,70 kilomeetri ulatuses ning uute jalg- ja jalgrattateede ehitus 2,3 kilomeetri ulatuses. Rajati kolm uut ja rekonstrueeri neli fooriristmikku.

Lisaks tee-ehituslikule rekonstrueeriti tänavavalgustus, mille käigus paigaldati uued LED-tänavavalgustid; viadukti, kergliiklusteede ja ülekäiguradade valgustid; foorijuhtimissüsteem; sademevee- ja reovee kanalisatsioon ning drenaaž; veetrassid, sidekanalisatsioon, elektri õhuliinid ning kesk- ja madalpinge kaabelliinid; jaotus- ja liitumiskilbid ning gaasitorustik. Paigaldati liikluskorraldusvahendid ning rajati haljastus, mille käigus istutatati nii okas- kui lehtpuid ja põõsaid.

Valminud viadukti kandevõime katsetamine toimus 21. mail ning selle avamine liiklusele toimus 1. juunil.

Hinnangulised ehitusmahud kokku: sõidutee pindala 70 000 ruutmeetrit; kaheksaavaline viadukt pikkusega 280 meetrit (koos peale- ja mahasõitudega 600 meetrit) ning jalakäijate tunnelid - Ehitajate tee all 38 meetrit ja Paldiski maantee all 54 meetrit.

Kergliiklusteede pindala on 16 739 ruutmeetrit ja pikkus 3 700 meetrit ning haljastust rajati 48 000 ruutmeetrit.

Ehitustööde teostamise lõpptähtaeg on 30. august, töövõtulepingu lõpptähtaeg on 29. september.