"Viime arengukavas planeeritud hanked läbi ja siis vaatame, milline on rahvusvaheline olukord, sõjalispoliitilised ja -tehnilised arengud naabrite juures, ja siis teeme uued otsused," ütles täna Delfile Kert.

Helikopter Black Hawk on Kerdi sõnul väga kaasaegne ja moodne relv, mis kindlasti tõstaks Eesti kaitsevõimekust, aga sellise süsteemi hankimisel peab väga täpselt mõtlema ka ülalpidamiskulude ja hoolduskulude üle.

"Helikopter on tuntud kui väga suurte ülalpidamiskuludega süsteem. Tagavaraosad on kallid ja neid saab tellida ainult Ühendriikidest. Logistiliselt on tagavaraosade transport kriisisituatsioonides. Kui olukord on rahulik, pole probleemi, aga kui pole rahulik, oleks lihtsam kusagilt lähemalt tagavaraosasid hankida," ütles Kert.

Kerdi sõnul on olulisme lõpuni viia Rootsi päritolu lahingsõiduki CV 90 hange, viia soomukite saatemasinad sobivasse konditsiooni ning seejärel keskenduda eelkõige õhutõrje ja rannakaitse võimekuste arendamisele.

"Uutes hangetes pean kõige olulisemaks õhutõrje arendamist ning rannakaitses valitseva vaakumi täitmise alustamist. Millised varustust täpselt ostma peaks, las jääda spetsialistide otsustada- mina olen kindral," ütles Kert.

Erinevalt Eestist on Lätis Kerdi sõnul alles praegu tõstmas oma eelarvet kahe protsendini SKPst ja nende plaanid ei ole veel nii põhjalikult paigas, nagu Eestis juba aastaid.