Esmaspäeva õhtupoolikul oli piirkonnas tugev äike, kuid vihma ei tulnud tilkagi. Samas käivad Suurel Peenral ka matkajad, välistada ei saa ka inimlikust eksitusest puhkeda võinud kahjutuld.

Päästeameti esindaja sõnul on tegemist turbapinnase põlenguga, mistõttu tuli levib aeglaselt. Ka aitas olukorda leevendada vihmasadu. Ladvapõlengut piirkonnas ei ole, ka puud ei põle.

Lugeja foto

Alale pääseb maad mööda ligi ainult kerge tehnikaga, samuti pole ümbruskonnas kusagilt mujalt vett võtta kui laugastest. Tulekahjust teatas päästeametile kõigepealt alast üle lennanud lennuki piloot, hiljem tulid kõned ka suitsu märganud kohalikelt elanikelt.

Alam-Pedja kaitsealal on kohalikud elanikud korduvalt rääkinud vanade taliteede lahtihoidmise vajadusest. Kui vana talitee oleks praegu lahti, oleks võimalik põlengualani lihtsamalt pääseda.

Põlengualale on siirdumas roomiktransportöörid, kus on pumbad ja paagid peal. Tööd jätkab helikopter. Hetkel kustutab põlengut ainult kopter, aktiivselt põlevat pinda on umbes 11 hektarit. Päästeamet pole seni oma tehnikaga tulekahjukohale jõudnud, sest raba on pehme.

Lugeja foto