Golovin: "Kergesti kättesaadavaid narkootikume oblasti territooriumil ei ole olnud ega ole. Loomulikult, nagu igas teiseski riigis, on isiku tugeva soovi korral sellist ainet hankida võimalik, kasutades selleks kriminaalsete elementide teeneid. Kordan aga veel kord, et vaba kauplemist narkootikumidega linna tänavatel ei ole."