Riigikantselei varjumise ekspertrühma juht Priit Saar rääkis Delfile, et uuring „Ehitiste varjumiskindluse hindamine kineetiliste ohtude korral“ on vaja läbi viia eesmärgiga anda sisend riigikantselei juures moodustatud varjumise ekspertrühma koostatavale analüüsile.

Ohtude spektris on erinevad ohuolukorrad nagu tulekahjust tekkinud mürgine suits, kurjategijatega tekkinud tulevahetus linnatänavatel, ohtliku veosega juhtunud õnnetusest tekkinud plahvatuse oht, aga ka näiteks õhurünnak.

"Plaanis on võtta valikusse mõned rahvarohkemad ehitised ning lasta oma ala ekspertidel hinnata, kas nende ehitiste maa-alustel korrustel on võimalik ohuolukorras varjuda," sõnas Saar. "On oluline märkida, et maa-alune korrus on vaid üks võimalik varjumiskoht ohtude korral. Olenevalt ohust tuleb valida varjumiseks sobiv koht," lisas ta.

Enamiku ohtude korral, nagu tulekahjust tekkinud mürgine suits, kurjategijatega tekkinud tulevahetus linnatänavatel või ohtliku veosega juhtunud õnnetusest tekkinud plahvatuse oht piisab varjumiseks korterist või töökohast või tuleb liikuda lihtsalt lähimasse sobivasse hoonesse, nagu kohvik või raamatukogu.

Olenevalt olukorrast annab riik meedia või otseteavituse kaudu täpsemaid varjumise suuniseid. Sellisteks suunisteks võivad olla soovitused vältida teatud olukordades – nagu ohtliku veose plahvatuse oht või tulevahetus – varjumist klaasist büroohoonesse või kuidas valida konkreetsele ohule kohane varjumiskoht.

"Riigi julgeolekut ähvardavate olukordade, sealhulgas sõjaliste ohtude korral võetakse analüüsimisele ka maapinnast allpool või maapinna sees asuvad ehk niinimetatud varjendi funktsiooni täitvad ehitised," märkis Saar.

Varjumise korraldamisel tuleb väga oluliseks pidada elanikkonna valmisolekut kriisideks, inimeste teadlikkust ohtudest ja käitumisjuhistest, et kriisis paremini hakkama saada. "Selleks on algatatud juba mitmeid tegevusi – heaks näiteks on Naiskodukaitse mobiilirakendus "Ole valmis", samuti on päästeamet teinud teavitustööd soovitusega varuda koju vähemalt nädala kogus toiduaineid ja vett," sõnas Saar.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on koostöös siseministeeriumiga valmistamas ette SMS-teavituse korraldust, mis annab võimaluse saata kiiresti ohuteavitusi koos vajalike käitumisjuhistega, sealhulgas varjumise kohta erinevates ohuolukordades. "Inimeste valmisolek ning kiire ja tõhus ohuteavitus koos käitumisjuhistega on elanikkonnakaitse vundament," ütles Saar.

Riigikantselei tellitava uuringu eeldatav maksumus on 20 000 eurot ja otsustavaks saab seejuures parim hinna ja kvaliteedi suhe arvestades lisaks hinnale ka metoodika ja tööde kirjeldust. Pakkumisi ootab riigikantselei neljapäeval kella 15-ni.