Sel suvel saab üle Eesti õpilasmaleva kaudu töökogemuse umbes 4500 koolinoort. Tallinnas malevakorraldust koordineeriv Sihtasutus Õpilasmalev organiseerib ligi 1000 malevakohta, millest umbes pooled on Tallinna linnas ja teine osa teistes omavalitsustes. Teist aastast järjest osaleb Sihtasutus Õpilasmalev projektis “Noorte Töösuvi”, mille raames tekivad malevarühmad paikadesse Eestimaal, kus pole malevat varem tehtud. Nii avatakse uued rühmad Kuusalu, Märjamaa ja Lääne-Nigula vallas ning Haapsalu linnas.

Viimastel aastatel on kujunenud tavaks, et klassikalisele malevaformaadile lisatakse mingi tegevus või teema. Lisaks riigikaitsele on sel aastal tulemas sotsiaalmeedia teemalised malevarühmad.

Traditsiooniliselt algab avamisüritus malevlaste ja rühmajuhtide rongkäiguga läbi vanalinna. Selleks kogunetakse juba kell 12.00 õpilasmaleva sümboolikaga Tallinna Vabaduse väljakule. Sealt hakatakse kell 12.45 liikuma puhkpillimuusika saatel Raekoja platsi suunas. Avatseremoonial saavad sõna linna esindaja ja Tallinna õpilasmaleva juhataja, tunnistuse saavad uued rühmakomandörid, antakse malevlase vanne ning esitatakse ka mõned malevalaulud.

Sihtasutus Õpilasmalev koostöös MTÜ-ga Riigikaitse Rügement viib ka sel aastal läbi riigikaitse õpilasmaleva programmi. Selle käigus saavad osad Tallinna ja ka teiste piirkondade malevarühmad teadmisi Eesti riigikaitsest ning proovida ka metsaelu välilaagris.

Õpilasmaleva toimumist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.

Malevasuve lõpetab 14.-16. augustil toimuv üleriigiline kokkutulek Ruunaweres.