"See info on tõsi, mul palus lahkuda kantsler Jonatan Vseviov, kes põhjendas oma soovi kahe argumendiga: meil ei tekkinud ühist hingamist ja ma ei loe tema mõtteid," sõnas Veri Delfile.

Veri lisas, et ta küsis Vseviovilt, kas temale on mingisuguseid tööalaseid etteheiteid, kuid neid talle ei tehtud.

"Kuna kantsler on asutuse administratiivne juht, siis ma ei näinud põhjust hakata oma vahetu juhiga tema asutuses vägikaigast vedama ja sel teemal mõtteid vahetama, vaid ma lihtsalt täitsin palve," selgitas Veri.

Vseviov palus Veril ametist lahkuda 17. mail ja järgmisel päeval oli sisuliselt tema viimane tööpäev. "Alates 19. maist olin puhkusel ning lahkusin ametlikult ametist pärast puhkust, 8. juunil," kinnitas Veri.

Peaaegu ööpäeva koostatud kaitseministeeriumi strateegilise kommunikatsiooni osakonna ühelauselises vastuses Veri väiteid ümber ei lükatud.

Oma endise juhi lahkumise kohta öeldi ministeeriumi kommunikatsiooniosakonnast lakooniliselt, et "Veri töösuhe lõppes korralise ülesütlemisega töötaja poolt".

Veri tõdes, et talle on tehtud ettepanekuid uuteks väljakutseteks, kuid midagi kindlat veel ei ole.

Veri asus kaitseministeeriumi strateegilise kommunikatsiooni osakonna juhatajana tööle möödunud aasta 29. juunil.

Varem juhtis ta riigi infosüsteemi ameti (RIA) kommunikatsiooniosakonna tööd.

Veri oli alates 2011. aasta juuni lõpust kuni 2017. aasta veebruari alguseni Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) liige. Ta on töötanud IRL-i pressiesindajana ja kaitseminister Mart Laari nõunikuna.