12. aprillil tehtud hüdrograafilise mõõdistuse järgi on kanalis mitmeid kohti, kus sügavus on väiksem kui 5,2 meetrit. Madalama sügavusega kohtadest tuleb eemaldada pinnas ja vajadusel kivid sellises mahus, et pärast tööde lõppu on kogu Rukki kanalis tagatud sügavus 5,2 meetrit.

Hooldussüvendustöid on võimalik teha üksnes parvlaevaliikluse välisel ajal ehk päeva viimase parvlaevareisi ja järgmise päeva esimese parvlaevareisi vahelisel ajal. Laevade läbilaskmise ajal töötsoonist ei tohi laevade liiklustingimused olla halvemad kui need on praegu.

Pakkuja viimase kolme majandusaasta ehk aastate 2015–2017 netokäive olema kokku vähemalt 500 000 eurot. Ta peab olema viimase viie aasta jooksul täitnud nõuetekohaselt vähemalt kaks veetee, akvatooriumi või laevatatava kanali süvendamistööde lepingut. Seejuures peab ühe lepingu käibemaksuta maksumus olema vähemalt 250 000 eurot.

Hankelepingu sõlmimise kriteeriumiks on madalaim hind ja pakkumisi hankel osalemiseks ootab veeteede amet 5. juulil kella 10-ni.

Madala veetaseme tõttu seisid Hiiumaa liini parvlaevad sel talvel ja kevadel mitu päeva ning sõitsid osa ajast Heltermaalt Rohuküla asemel Virtsu sadamasse.