Delfi avaldab Jüri Ratase kõne täies mahus:

Viimased nädalad ja kuud on toonud palju põnevaid arenguid Eesti poliitilisel maastikul. Aprillis valis endale uue juhi Reformierakond ning maikuus tuli Vabaerakonna etteotsa tagasi eelmine esimees. Lisaks algatati suure meedia tähelepanu saatel Eesti 200 liikumine. Peagi pärast seda tuli oma ideekavandiga avaliku sektori reformimiseks välja Riigireformi Sihtasutus.

Kõik need sündmused kokku on arusaadavalt tekitanud palju elevust, positiivset ja negatiivset ootust ning mis seal salata ka muresid ja hirme. Muutuste tuuled puhuvad kiirelt ning kõigil erakondadel tuleb olla iga järgmine päev kas või natukene paremad kui eile. Vastasel korral võib aastapikkuse tööga või uudsuse efektiga kätte võidetud toetus väga kiiresti kaduda.

Keskerakond ei karda muutuste tuult ega ka tormi. Meie oleme Eesti poliitikas, et jääda. Oleme Rahvarindest välja kasvanud erakond, kes on alati seisnud õiglasema ja võrdsema ühiskonna ning iga Eestimaa inimese heaolu eest. Meie programmilised alusväärtused on alati au sees, alati hinnatud ning ei aegu ega roosteta.

Head sõbrad!

Palju kirgi on tekitanud ka tselluloositehase küsimus. Keskerakond on siin võtnud kõigist parlamendierakondadest kõige tasakaalukama positsiooni. Me mõistame inimeste küsimusi, hirme ja vastasseisu. Me oleme öelnud selgelt, et looduskeskkonda kahjustades ja kohaliku kogukonna arvamust arvesse võtmata seda tööstust rajada ei saa. Küll aga ei soovi me juba eos nullida ettevõtjate initsiatiivi.

Just meie ettevõtted ja suured investeeringud loovad meie inimestele töökohti ja kasvatavad terve ühiskonna jõukust. See loodav väärtus on see, mille eest me maksame eakatele pensione, panustame siseturvalisuse tõusu ja kohalikku ellu. Maksutulude toel maksame laste koolitoidu eest ning ehitame uusi koole ja lasteaedu. Seda loetelu võiks pikalt jätkata.

Seepärast oleme selgel arvamusel, et enne otsuse langetamist tuleb planeeritava puidu rafineerimistehase mõjusid väga põhjalikult uurida. Selgitada välja, mida see tähendaks meie looduskeskkonnale, piirkonna elanike elukvaliteedile ja millist kasu tooks tehas ettevõtlusele, tööturule ning riigieelarvele.

Vaid siis saame langetada kõiki osapooli rahuldava ja õiglase otsuse. Me oleme valmis diskussioonideks ja aruteluks, kuid neid tuleb pidada tasakaalukalt ja riigimehelikult, arvestades iga valiku lühi- ja pikaajalist mõju Eestimaale tervikuna.

Lugupeetud saalisviibijad!

Oleme kandnud valitsusvastutust poolteist aastat. See aeg on möödunud töiselt ja kiiresti. Maksuvaba tulu reform, maaelutoetuste tõus, Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine, omavalitsusreform, tervishoiule lisaraha eraldamine, solidaarsema pensionisüsteemi ehitamine, Eesti Vabariik 100 tähistamine terves Eestis ja laias maailmas. Need on vaid mõned näited meie valitsusaja olulisematest sündmustest.

Meil pole põhjust häbeneda, et oleme toonud viimaste aastate kõige kiirema palgatõusu nii läbi maksuvaba tulu suurendamise kui riigieelarveliste otsuste. Ma räägin õpetajatest, kõrgharidusega kultuuritöötajatest, politseinikest, päästjatest, sotsiaalvaldkonna töötajatest, veterinaaridest ning IT-valdkonna spetsialistidest. Riigile ja rahvale vajalik töö väärib õiglast palka ning avaliku sektori palgatõusud motiveerivad ka erasektorit töötasusid tõstma.

Siinkohal soovin tänada meie ministreid, kes töötavad maaelu edendamise, tugevate omavalitsuste, kättesaadava ja kvaliteetse hariduse, heas korras taristu ning tasuta ühistranspordi laiendamise eest. Samamoodi seisame valitsuses arstiabi kättesaadavuse, õiglasemate pensionite ning igas mõttes turvatunnet pakkuva riigi eest. Samuti selle eest, et Eesti saaks ka järgmises Euroopa Liidu eelarveperioodis õiglaseid toetusi nii maaelule kui teistele valdkondadele. Kõik need teemad olid meie jaoks olulised opositsioonis ning on veelgi selgemalt fookuses valitsuserakonnana.

Loomulikult võlgneme loetletud saavutused oma toetajatele ning laiemalt kõigile Eestimaa inimestele. Meie ühise riigi arengusse panustavad sajad tuhanded inimesed ning kümned tuhanded ettevõtjad kogu Eestis ja välismaal. Seejuures ületasid nii tööhõive kui tööjõus osalemise määr 2017. aastal viimase 20 aasta rekordeid.

Meie töötajate ja ettevõtete pingutused on toonud tugeva ning jätkusuutliku majanduskasvu, mis peab omakorda jõudma iga Eestimaa inimeseni. Kaasav majanduskasv on ülioluline väärtus, millest on seni liiga vähe kõneldud. Keskerakonda ei rahulda varasemate aastate olukord, kus loodav rikkus kogunes ennekõike niigi jõukamate kätte ning ebavõrdsus ühiskonnas kasvas. Riigi roll pole ainult makse koguda, vaid neid ka õiglaselt ringi jaotada. Sellest põhimõttest lähtuvad kõik meie suured algatused inimeste maksuvaba tulu ja omavalitsuste rahastuse tõusust pensionireformini.

Me võlgneme ühiskonnana tänu kõigile neile, kes on toonud meid siia, panustanud aastatepikkuse tööga ja laste kasvatamisega Eestimaa arengusse. Me ei väsi kordamast, et Eestimaa eakad peavad saama osa meie majanduskasvust. Olukord, kus suur osa väärikaimas eas elanikkonnast elab allpool suhtelise vaesuse piiri, ei saa olla ühegi poliitilise jõu jaoks aktsepteeritav.

Keskerakond töötab selle nimel, et pensionid tõuseksid 2020. aastal kokku saja euro võrra. Selleks vajame Eesti inimeste tuge ning teiste erakondade mõistmist. Ühiskondlike murekohtade lahendamine pole populism, vaid meie maailmavaateline põhimõte.

Austatud erakonnakaaslased!

Suured ja läbimõeldud muutused viivad elu edasi. Olgu selleks Tallinna-Helsingi tunnel, paremad ja kiiremad ühendusteed Euroopasse, põhimaanteede neljarealiseks ehitamine või veelgi erksam ja dünaamilisem riik, kus inimesed saavad end teostada.

On suurepäraseid näiteid noorte loodud idufirmade näol, kes on viinud Eesti maailmakaardile ja toonud siia märkimisväärseid investeeringuid. Riik peab siin pakkuma omalt poolt võimalikult tugeva jõu õla. Just seetõttu olen ka peaministrina korduvalt kohtunud nii traditsioonilise ettevõtluse kui idufirmade esindajatega, et saada parim ülevaade, kuidas riik saaks veelgi meie ettevõtete arengule kaasa aidata.

Tõsist lisatähelepanu vajab ka meie IKT-sektor. Eesti on jätkuvalt tugev digiriik, mida mul on au tutvustada ametikaaslastele, ettevõtjatele ning laiemalt inimestele Eestis ja välismaal. Aga mis põhiline – tehnoloogia muudab meie elu tunduvalt lihtsamaks ja mugavamaks.

Samas peame tõdema, et arengud pole aastate jooksul käinud mööda piisavalt kiiret rada ning välisele müügitööle on asetatud sisu asemel kohati liiga palju rõhku. Mul on hea meel, et tänane valitsus panustab valdkonda varasemast rohkem ning teeb kõik selleks, et Eesti IT-tiiger hüppaks taas kiiremini, kaugemale ja kõrgemale.

Head mõttekaaslased!

Me oleme Eestimaa elu edendamiseks palju ära teinud, kuid veel märksa suurem tööpõld seisab ees. Valmistudes Riigikogu valimisteks teame vägagi hästi, kui palju tõsiseid murekohti vajab lahendamist. Lisaks oma ministrite, Riigikogu liikmete, omavalitsusjuhtide ning erakonnakaaslaste tarkusele, tugineme veel 101 rahvakohtumise käigus kogutud tagasisidele.

Siinkohal soovin tänada kõiki, kes on selle väärt algatuse korraldustöösse panustanud või üritustel ettepanekuid tehes omapoolse panuse andnud. Tean, et jõuame peagi projektiga poole peale ning kogutud on sadu kui juba mitte tuhandeid mõtteid, kuidas meie ühist kodumaad paremaks muuta.

Samal ajal peame tegema tööd ka oma kuvandi parandamiseks. Erakondade toetust käsitlevad küsitlused näitavad, et valitsus pole suutnud oma poliitikat ja valikuid alati piisavalt põhjendada ning loomulikult pole me olnud ilmeksimatud.

Järgmise poolaasta üks olulisi eesmärke on valitsuse toetuse taastamine ning siin peavad pingutama kõik valitsusparteid ja nende liikmed. Olen kindel, et tegemist on ajutise langusega, millest ühise tööga üle saame.

Minu veendumust toetab Turu-uuringute AS-i läbi viidud kevadine avaliku arvamuse uuring, mille järgi on valitsuse, Riigikogu ja peaministri institutsioonide usaldussaldo jätkuvalt plussis. Seejuures oli veel 2016. aasta oktoobris ehk vahetult enne meie valitsuse ametisse astumist seis selgelt vastupidine. Toona oli valitsuse, peaministri ning Riigikogu mitte usaldavate inimeste arv oluliselt suurem. Seega oleme hoolimata ajutistest tagasilöökidest ning väiksematest eksimustest õigel teel.

Usalduse võitmise, aga veelgi enam hoidmise nimel tuleb meil kõigil pingutada iga päev ja iga tund. Ei öelda asjata, et usaldust saab kaotada vaid ühe korra. Me ei saa endale lubada rumalaid tegusid ega läbimõtlemata sõnavõtte ajalehtedes, avalikel üritustel ega sotsiaalmeedias. Keskerakond on Eesti vanim, suurim ja kogenuim erakond ning meil tuleb vastavalt sellele ka käituda. Igaühel eraldi ning erakonnal tervikuna.

Samamoodi ei väsi ma kinnitamast, et meie juhitavas riigis ega üheski omavalitsuses pole kohta korruptsioonile. Avalik raha peab teenima avalikke huve. Punkt. Siin ei saa olla mitte mingeid „agasid“.

Tänan siinkohal Tallinna linnajuhte, kes on võtnud tõsiselt ette korruptsioonivastase võitluse pealinnas ning sellega eeskujuks kõigile omavalitsustele. Korruptsioon ei ole ainult ebaausate inimeste probleem või mõne omavalitsuse ja erakonna küsimus. See on terve ühiskonna ja kõigi eestimaalaste ühine mure.

Täpselt samamoodi peame olema eeskujuks ja suunanäitajaks ka erakonnana. Tänasel volikogu istungil võtame vastu eetikakoodeksi, mis aitab muuta kogu poliitilist maastikku ausamaks, kultuursemaks ning eetilisemaks. See ei ole pelgalt kõlava nimega dokument, vaid kasulik tegevusjuhis kõigile erakondlastele. Soovides saavutada laiemaid muutusi tuleb alati pakkuda ise eeskuju. Küll teised varem või hiljem järgi tulevad.

Erakonda ehitades ja arendades tuleb meil õppida ka minevikust. Head sõbrad, Keskerakond on e-valimiste turvalisuse kriitikaga teeninud palju tähelepanu, kuid ühtlasi ka tagurlikku mainet. Maailm ja ühiskond arenevad ning sellega koos muutuvad ka inimeste ootused ja harjumused. Lihtsam asjaajamine, kiiremad ja paremad võimalused oma asjade ajamiseks ning kohustuste täitmiseks on olevik ja tulevik.

Keskerakond ei peaks e-hääletusele vastu seisma, vaid keskenduma positiivsele. Mõtlema, kuidas muuta see inimestele paremaks, turvalisemaks ja kahtlejatele usaldusväärsemaks. Teen ettepaneku järgmisel volikogu istungil võtta e-valimiste küsimuses vastu uus ning põhjalikult kaalutletud avaldus.

Austatud aatekaaslased!

Kõik need sammud on vajalikud, et meie ridu koondada ning vundamenti tugevdada. Peagi algab suvi, mil tuleb loomulikult ka puhata ning energiat koguda. Juba sügisel astume aga ühtselt vastu Riigikogu valimiste kampaaniale. Meid ootab ees tõsine töö, raskem kui kunagi enne. Aga see pingutus on seda väärt, see pühendumus on vajalik. Riigikogu valimistel rahuldab meid ainult kuldmedal ning võitma me neid valimisi lähme.

Rõhutan, et Keskerakond ei soovi võimu, et enda ambitsioone rahuldada. Me mõistame hästi, et valitsemine on ennekõike vastutus. Vastutus meie riigi, rahva ja tulevaste põlvede eest.

Me ei ole nõus riigiga, mis pöörab taas tavainimestele selja. Me ei soovi enam kunagi näha naasmas „igaüks iseenda eest“ mentaliteeti. Me soovime õiglast, solidaarset, turvalist ning nii eakaid, tööinimesi kui noori väärtustavat riiki. Riiki, mis ei jaota oma inimesi rahvuse, soo, vanuse või elukoha järgi. Riiki, mis on igale inimesele oma ning riiki, kellele on iga inimene oma.

Keskerakond on sellise riigi ehitajaks ning just seetõttu tuleb meil võita Riigikogu valimised. Parimat tulemust ei too meile aga mitte ükski loosung või reklaamiagentuur ega ka kampaaniasse pandud raha. Võita saame ainult kõik koos või üldse mitte.

Ma tänan teid ja palun teie kõigi jätkuvat pühendumist ja panust.

Jõudu Keskerakonnale! Jõudu Eestile!