Ossinovski andis üldkogul teada, et sotsiaaldemokraadid on seadnud sihiks saada riigikogu valimistel ajaloo parim tulemuse ehk 20 kohta. „See on tõsine ülesanne ning tänases poliitilises olukorras nõuab erakordset tööd. Aga ma usun, et me saame sellega hakkama. See pikk maraton on olnud kurnav, aga me oleme õiget teeotsa taas leidmas. Meie ilmavaateline vundament on paigas. Me oleme tõestanud, et me suudame Eestit edasi viia. Me teame, et meid on Eestile vaja veel tugevamana,“ sõnas ta.

Ossinovski kinnitas täna erakonna üldkogu ees peetud kõnes, et sotsiaaldemokraatidel lasub kohustus sõnastada kiiresti muutuvas maailmas homse Eesti lugu ning kaitsta ja arendada meie ühiskonna põhiväärtusi – tasuta haridust ja solidaarset tervisekindlustust.

Sotside juht kritiseeris ettevõtjate hiljutist manifesti, nimetades seal tehtud üleskutseid populistlikeks ja osaliselt ka ohtlikeks, tuues näiteks välja pakutud tasulist haridus- ja tervishoiusüsteemi.

Ühe sündivuse madala põhjusena märkis Ossinovski ära noorte madalat majanduslikku kindlustatust. Selle tõstmiseks pakkus ta välja riikliku fondi loomist, kuhu lapse sündimisel riik makskaks igakuiselt sisse mingi summa, näitkes kümme eurot. Summa saaks elu alustamiseks kätte täisealiseks saamisel.

Ka hooldekoduteenust vajavate eakate osas leidis Ossinovski, et riik peaks tagama, et keskmise pensioni eest oleks võimalik hooldekodus elada.

Keskkonnateemadest tõstatusid kõnes metsa ja taastuvenergiaga seotud teemad. Ossinovski seiuskoht on, et seadusega tuleks kehtestada maht, mille ulatuses aastas metsa maha võtta tohib. Eesti peaks Ossinovski arvates minema pikas plaanis üle ka täielikult taastuvenergiale.

Ossinovski lubas, et kuni Lätis alkoholiaktsiisid järgi tulevad, aktsiise ei tõsteta. Ka tulumaksusüsteemi peab Ossinovski sõnul täiendama, näiteks tagama kõigile ühtse tulumaksuvaba miinimumi ja tõstma selle taseme alampalgani. Ossinovski süüdistas käesolevas segases süsteemis IRL-i vastuseisu selge astmelise tulumaksu kehtestamisel.

Sotsiaaldemokraatide üldkogu toimub täna Tallinnas Viru hotelli konverentsikeskuses.

Loe ka blogikokkuvõtet Ossinovski kõnest.

Jevgeni Ossinovski kõne sotside üldkogul
Valmistume valimisteks
Meil on tugevad tegijad, kuid soovime ka lisajõudu.
Meie ühiskonnakorralduse vundamenti tuleb hoida, me ei luba seda lammutada.
Riiki on vaja edasi arendada mitte kokku tõmmata.
Sotsiaalset heaoluriiki tuleb edasi ehitada. See ei tõmba edukaid tagasi, kuid aitab järele nõrgemaid.
Ettevõtjate manifesti üleskutsed ohtlikud ja populistlikud: riigiametnike koondamine, tasuline haridus, tervishoid, lastetoetuste kaotamine jne.
Ettevõtjate manifesti eesmärk on maksulangetus kõige rikkamatele.
Põhiküsimus on aga: millist Eestit, riiki ja ühiskonda me tahame.
Tselluloositehase vastase võistluse üks komponent on hirm metsade pärast.
Mets pole pelgalt majandusressurss. Vajalik seaduses fikseeritud aastane raiemaht.
Eesti pikaajaline siht peab olema üleminek taastuvenergiale.
Peame hoidma loodust.
Teadus- ja arendustegevusele peab minema 1 protsent SKTst.
Õpetajate palk peab tõusma saja euro kaupa aastas. Sellisel juhul on õpetaja palk järgmise arenguperioodi lõpuks 2000 eurot.
Peame garanteerima, et inimeste haridus oleks tasemel. Peame lisaks koolidele ka ülikoolidele tähelepanu.
Majandus peab kasvama. praegu on olukord hea, aga ei tohi oodata.
Tuleb välja töötada süsteem, mis võimaldaks keskmise pensioni juures hooldekodus elada. Riik peab osa hooldekodu makse enda kanda võtma.
Lahendusi on vaja kohe: potentsiaalseid hooldekodu elanikke tuleb juurde kohe varsti kümneid tuhandeid.
Aastaks 2040 kahekordistub üle 85-aastaste arv. peame tagama võimalused, et eakad võiks võimalikult kaua iseseisvalt hakkama saada. 
See annaks panuse ka sündivuse suurendamisesse, sest noored lükkavad esimese lapse sündi edasi majndusliku ebakindluse tõttu.
Ettepanek: avada sarnaselt pensionifondidele fond, kuhu kuni täisealiseks saamiseni koguneb raha. Näiteks võiks riik igakuiselt panustada fondi ja vabastada maksudset lähedast vabatahtlik makse.
Noorte täiskasvanute olukord võrreldav pensionäridega. 
Enamik lapseeas sotsiaalset võrdsust tagavad võimalused nagu haridus või tervis lõppevad.
Vähem on pööratud tähelepanu noorte üleminekut haridussüsteemist iseseisvasse ellu.
Rahvastikupoliitikale lisaks sündimuse suurendamisele suremuse vähendamine ja tagasirände soodutamine
Eesti riigi eesmärk on ehitada vaba õigusriiki, mis tagab meie rahva ja keele kestmise.
Käime muutustega kaasas, mitte ei võitle tuleviku vasu. 
Suurem oht on aga erakonnad, kes püüavad näidata, et keerulised asjad on lihtsad. Lihtne lahendus ei ole alati pädev.
Minu nõrkus on, et ei oska keerulisi asju lihtsalt seletada.
Maksureformi läbiviimine on valuline, kuid protsessi lõpus ollakse rahul.
Alampalka maksustada on ebaeetiline, aga maksuvaba miinimum peaks kõigile olema sama.
Ka IRL-ile on selge, et nende kõrbenud munapuder tuleks prügikasti visata.
Reform on eesmärgi täitnud: töötajate netopalga kasv on Eesti Panga hinnangul märkimisväärne.
Tulumaksureformist: juba ammu on teda, et kuigi tööjõumaksud oli Euroopa keskmised, on madalapalgaliste maksukoorem äärmiselt kõrge. Koalitsioonipartnerid ei olnud nõus selgemat süsteemi sisse viima.
Alkoholipoliitika keskmes on tervemad inimesed ja turvalisem ühiskond.
Nüüd ootame aktsiisdega, kuni Läti meile järele tuleb.
Tõsi, valitsus ei suutnud piirikaubanduse mõju ette näha. Ka alkoholitootjad ja müüjad andsid oma panuse: aktsiis tõusis 5 sendi võrra, poes tõusis hind 50 senti.
1. juunist kadus alkoholireklaam.
Oleme tegelenud ka alkoholitarbimise piiramise tervikpaketiga. See on olnud hädavajalik, et kahjusid vähendada. Täielik mõju avaldub aastate pärast.
Keegi ei ole nende küsimuste vastu. Kuid räägime alkoholist.
Päästjad saavad tulevast aastast 24 protsenti palka juurde, politseinikud viiendiku võrra.
Ka tervishoidu on palju rohkem raha antud, nii et inimesed saavad palju rohkem teenuseid (hambaravi, retseptiravimid jne)
Oluline on investeerida haridusse, selle aluseks hea õpetaja. Meie valitsussekuulumise algusest on õpetajate palk tõusnud 56 protsenti.
2014. aastal alustades tõime abslouutsest vaesuset välja 15 000 last (aplaus).
Viimase nelja aasta saavutuste olulisim ühisnimetaja on lapsed.
Sotsid on teinud korraliku maratoni, oleme kandnud valitsusvastutust 1530 päeva järjest. Palju asju oleme teinud õigesti, kuid oleme ka eksinud.
Sihiks on inimlik vaba riik, mis ei karda muutusi, kuid tagab, et nende käigus kedagi maha ei murta.