Reformierakonna esimeheks valitud Kaja Kallas ütles 14. aprillil partei
üldkogul peetud kõnes, et inimeste usaldus meie riiki on löönud kõikuma.

Vastuseks märkis Rain Kooli 16. aprillil Vikerraadio päevakommentaaris, et ükski uuringutulemus ei osuta sellele, et märkimisväärne hulk eestlasi sooviks Eesti iseseisvuse kadumist või isegi riigikorra muutmist.

Lisaks rahulolematusele omariikluse või riigikorraga võivad usaldust Eesti riiki väljendada mõnevõrra leebemad küsimused. Ühiskonnauuringute Instituut on kahel korral (2017. ja 2018. aasta jaanuaris) Eesti kodanike maailmavaatelisi seisukohti kaardistavas uuringus küsinud: “Kas Eesti liigub Teie arvates õiges või vales suunas?”

60% inimestest arvab, et Eesti liigub õiges või pigem õiges suunas, 24% arvab, et pigem vales või vales suunas; 15% ei oska oma hinnangut anda.

Sama küsimus esitati inimestele ka 2017. aasta jaanuaris ning siis arvas 62% vastanutest, et Eesti liigub õiges või pigem õiges suunas.

“Uuringutulemused näitavad, et suurem osa inimesi on rahul sellega, mis suunas Eesti liigub ning rahulolematuid on selge vähemus. Seega inimesed usaldavad, et suund, mille nimel Eesti riigi institutsioonid tööd teevad, on neile kasulik.

Järsult kasvanud rahulolematust Eesti ühiskonnas kindlasti uuringutulemustest ei paista,” kommenteeris Ühiskonnauuringute Instituudi analüütik Tanel Paas.

Märkimisväärselt on aga viimase kahe aastaga kasvanud aga rahulolu enda leibkonna rahalise olukorraga. Kui 2016. aasta jaanuaris ütles vaid 41% inimestest,et nad on sellega rahul, siis 2017. aasta jaanuaris ütles sama 54% ning tänavu jaanuaris juba 60% küsitletud inimestest.

Uuringud viis läbi Turu-uuringute AS 2016, 2017, ja 2018. aasta jaanuaris. Kõik uuringud on läbi viidud silmast-silma meetodil ning neile on vastanud 786-795 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut on asutatud jaanuaris 2016. See on mõttekoda, mis uurib ja analüüsib Eesti ühiskonnas toimuvaid sotsiaalseid protsesse.

Turu-uuringute ASon erapooletu uuringufirma, mis tegutseb Eestis alates 1994. aastast. Ettevõtte omanik on Soome uuringufirma Taloustutkimus OY, millel on enam kui 40-aastane kogemus turu-uuringute alal.