„Türgis peetakse ja hoitakse jätkuvalt kinni parlamendiliikmeid ja ajakirjanikke, kellel Türgi valitsus näeb seotust Kurdistani Töölispartei või 2016. aasta riigipöördekatsega,“ ütles Mikko. Ta toonitas, et riigipöördekatset ei tohi kasutada õigustusena, et rahumeelset opositsiooni alla suruda ning ajakirjanikele ja meediale sõnavabadust keelata.

„Visiidi eesmärk on koguda infot ja saada ülevaade sellest, milline olukord on Türgis praegu õigusriigi, demokraatia ja inimõiguste põhimõtete järgimise osas,“ rääkis Mikko. Ta lisas, et selleks kohtutakse ka riigipöördekatse ohvrite ja nende perekondadega.

Visiidi käigus on kavas kohtumised Türgi Euroopa Liidu asjade ministri ning Välisministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajatega, samuti Türgi parlamendi spiikriga. Parlamendis on plaanis veel kohtumised ENPA, NATO PA ja OSCE PA Türgi delegatsiooni; inimõiguste, võrdõiguslikkuse, Euroopa Liidu ühtsuse ja Türgi eriolukorraga tegelevate komisjonide ning fraktsioonide esindajatega. Lisaks kohtutakse õigusvaldkonna esindajatega.

Marianne Mikko on Türgis visiidil 27.–30. märtsini. Delegatsiooni kuulub ka Mikko kaasraportöör britt Nigel Evans Euroopa Konservatiivide grupist.

ENPA otsustas mullu aprillis taas avada monitooringu ehk kohustuste täitmise järelevalve, et tugevdada koostööd Türgi võimudega. Raportöörid koostavad raporti, mis käsitleb inimõiguste, meedia- ja väljendusvabaduse ning õigusriigi põhimõtete järgimist Türgis.