TAI otsib uuringu abil teavet inimeste uimastitesse suhtumiste ja hoiakute kohta ning ülevaadet täiskasvanute suitsetamise, alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamise või mittetarvitamise kohta.

Uuringuga kogutav teave on aluseks Eesti rahvastiku tervislike eluviiside kujundamisele, haiguste ennetamisele ja tervise arengukavade koostamisele.

„Kui leiate oma postkastist uuringu ankeedi, siis see ei tähenda, nagu peaksime teid tingimata uimastite tarvitajaks. Moodustasime uuringu valimi rahvastikuregistri andmete põhjal ja juhuslikkuse alusel,“ ütles uuringu läbiviija, TAI vanemteadur Sigrid Vorobjov.

„Kui olete sattunud nende inimeste hulka, palume teil kindlasti uuringus osaleda ja küsimustiku täita. Seda ka siis, kui te ise ei suitseta ega tarvita alkoholi või muid aineid.“

Küsitlusele vastanute nime ega muid isikuandmeid ei koguta ega avaldata. Uuringu tulemused avaldatakse koondandmetena ja vastanute esitatud andmed on kaitstud vastavalt andmekaitsereeglitele.

Küsimustikku võib täita paberil, veebis või arvutis tekstidokumendina. Samuti internetiaadressil, mis on märgitud valimisse sattunud inimestele saadetud kirja lõpus.

Uuringu tulemused avaldatakse 2019. aasta kevadel.

Viimati uuris TAI Eesti täiskasvanud elannikkonna narkotarvitamist 2008. aastal uuringu „Eesti 2008“ raames. Üldisemaid küsimusi narkootikumide tarvitamise kohta, nt elu jooksul narkootikumide tarvitamine ja kanepi tarvitamine, on lisatud Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu küsimustikku, mida korraldatakse iga kahe aasta järel postiküsitlusena.

Uuringute põhjal oli 16−64-aastastest Eesti elanikest tarvitanud mõnda narkootilist ainet elu jooksul 10% 2004. aastal, 13% 2008. aastal ja 15% 2012. aastal.