Konkreetse krundi valimisega linnaosavalitsus ja TAI veel töötavad, pidades läbirääkimisi maavaldajatega. Krundi valiku kriteeriumiteks on, et vahetus läheduses ei oleks lasteasutusi või eluhooneid, samas peab olema tagatud ligipääs nii autoga, jalgsi kui ka ühistranspordiga.

TAI-s läbi viidud riskianalüüs näitas, et Lasnamäel elab või liigub kolmandik Tallinna süstivatest narkomaanidest ehk hinnanguliselt 1800 süstijat.

Riskianalüüsis leiti, et kõige problemaatilisemad on Lasnamäel Seli ja Pae asumid. Loodav ajutine kahjude vähendamise keskus Sõjamäe asumis jääb nende vahele ja katab piirkonna vajadused.

Kahjude vähendamise keskus vahetab kasutatud süstlaid puhaste vastu ja hoiab sellega ära kasutatud süstalde tänavatele sattumise. Lisaks nõustab keskus sõltlasi ja nende lähedasi toimetuleku ja ravivõimaluste suhtes ning motiveerib narkootikumidest loobuma. Õpetatakse kasutama üledoosi puhul elupäästvat ravimit naloksooni.

Kahjude vähendamise keskuse peamine eesmärk on vähendada vere kaudu levivate nakkushaiguste levikut. Sellel aastal on juba leitud 13 uut HIV-i nakatunut, neist kuus Tallinnas.

Eelmisel aastal registreeriti Eestis kokku 219 uut HIV-i nakatunut, neist 94 Tallinnas. Rahvusvahelised uuringud toovad 99 linnas läbiviidud analüüsi põhjal välja, et linnades, kus pakutakse süstlavahetusteenuseid, väheneb HIV-i nakatumine 19 protsendi võrra aastas. Samas linnades, kus teenust ei ole, tõuseb see kaheksa protsenti aastas.

Samuti näitavad uuringud, et kahjude vähendamise keskustes käivad narkootikumide tarvitajad on viis korda rohkem nõus vastu võtma abi ning minema ravile kui need, kes kahjude vähendamise keskusi ei kasuta. Seega aitavad need keskused narkoprobleemi nii piirkonnas kui ka ühiskonnas tervikuna leevendada.