Harry Gelstein, Aleksander Pertel (alias Alex Lepajõe) ja Daniel Ladion esitasid 2016. aasta septembris Harju maakohtule hagiavalduse Taska Film OÜ vastu mängufilmi"Sangarid" avaldamisest, levitamisest ja reklaamimisest hoidumiseks kohustamise nõudes ning mittevaralise kahju hüvitamise nõudes summas 75 000 eurot.

Kohus aga leidis, et mängufilmis ei ole hagejate isikuandmeid kasutatud ja mehed ei ole mängufilmis tuvastatavad. Samuti ei ole kohtu hinnangul filmis kajastatud hagejate eraelu. "Identifitseerimata isiku kohta andmete kajastamisel ei saa järeldada selle isiku eraeluliste andmete kajastamist," teatas kohus.

"Filmi puhul on tegemist hagejatega aset leidnud tõsieluliste sündmuste ainetel loodud, mitte nende isikuandmetel põhineva teosega. Mingi sündmuse ainetel teose loomist ei saa seostada üheselt isikuandmete kasutamisega ega isikuandmetel põhineva looga," leidis kohus veel.

Kuna tegemist ei ole hagejate isikuandmete töötlemisega, siis kohus ka ei hinnanud, kas on tegemist õigustatud või lubatud isikuandmete kasutamisega.

Kohus leidis eile, et kuna Taska Film OÜ ei ole hagejate isikuandmeid töödelnud ega eraelu puutumatust rikkunud, jääb ka hagejate mittevaralise kahju hüvitamise nõue rahuldamata.

Menetluskulud jäid samuti Gelsteini, Perteli ja Ladioni kanda.