"Olen rahul sellega, et on lõppude lõpuks võetud ette ja asutud arutama üleminekut paindlikule pensionieale, mis on inimlik ja ühtlasi ka mõistlik tegu. Tulevikku vaatav tegu, mille mitmed riigid on juba kasutusele võtnud," kommenteeris Nestor.

Võrreldes täna kehtiva eelpensioni ja edasilükatud pensioni korraldusega on see oluliselt rohkem inimese jaoks võimalusi loov. "Kehtiv seadus pani valitsusele kohustuse tulla välja vastavate ettepanekutega mõne aja pärast. Nüüd tehakse seda varem ja see on hea," lisas Nestor.

"Siinkohal jääb arutlusainet ka tulevikuks. Näiteks – kas õigus jääda pensionile peaks sõltuma töötatud aastate arvust või siis algama teatud vanusest. Või kuivõrd peaks see olema seotud mingi statistilise näitajaga. Need on ka olulised asjad, aga vähemasti "jää on murtud" ja liikumine toimub suunas, et tervisest ja töö oludest lähtuvalt minnakse pensionile. Mida hiljem, seda kõrgem on pension," selgitas Nestor.

"Minu vanused inimesed on vägagi erinevad ja seetõttu on inimlik anda vabadusi pensionile jäämisel rohkem, kui seda täna teha on võimalik."

Ettevalmistatud uus pensionikord näeb ette, et inimesed saavad minna pensionile kuni viis aastat varem, aga ka hiljem. Igakuist pensionit vastavalt kas vähendatakse või suurendatakse, et inimene saaks ennustatava pensioniea jooksul sõltumata pensionile mineku ajast kokku ikkagi kätte ühe ja sama summa.