Karistuse ülejäänud osa ehk aasta ja viis kuud tuleb Kilgile mõista prokuröri hinnangul kaheaastase katseajaga, kirjutas Äripäev. Ühtlasi leidis prokurör, et lisakaristusena tuleb Kilgile kohaldada kolmeks aastaks keeldu töötada äriühingu juhina.

Jaanuaris kohtu ette astunud Kilk ütles, et ei tunnista end süüdi. Süüdistuse kohaselt sõlmis AS Pere juhatuse liige 2012. aastal nõukogu otsuse alusel varatu tütarettevõttega kinkelise iseloomuga kinnistute ja kaubamärkide müügilepingu alla vara turuhinna ning ostuhinna laekumist tagamata. Kogu majandustegevuseks vajaliku vara võõrandamisega, millest aktsiaseltsile raha ei laekunud, põhjustati aktsiaseltsi maksejõuetus, mistõttu 2012. aasta oktoobris kuulutas kohus välja aktsiaseltsi pankroti, märkis süüdistus.