Riisalo viibib puhkusel tuleva reedeni ja telefoni teel ei olnud võimalik teda täna tabada, mistõttu pole selge, kas tal oleks olnud võimalus ka kõnealust reisi vältida või mis kaalutlusi reisi ette võttes arvestati.

2015. aastal kirjutati Kaitsepolitsei aastaraamatus, et olenemata oma senisest elukäigust või töökohast tuleb Euroopa Liidu ja NATO liikmesriigi kodanikel riskiriikide külastamisel arvestada eriteenistuste huviga, mis võib olla agressiivse iseloomuga ning riigi julgeoleku kahjustamise kõrval ka inimest ennast ohustada.

Riigisaladusele juurdepääsu õigust omavad inimesed peavad arvestama, et just see muudab nad eriteenistustele huvi pakkuvateks sihtmärkideks – suureneb tõenäosus, et inimest püütakse kompromiteerida, mõjutada või sundida salajasele koostööle.

Kaitsepolitseiameti koduleheküljel on ka juhend, kuidas käituda, kui reisil olles tekivad probleemid välisriigi õiguskaitseorganite või eriteenistustega.

Kapo aastaraamatus kirjutatakse veel, et 2015. aasta detsembri lõpus kinnitas Vladimir Putin julgeoleku strateegia käskkirja, milles ühe peamise ohuna ühiskondlikule stabiilsusele nimetas välismaiste luure- ja eriteenistuste Venemaa-vastast tegevust.

Märkimisväärne siinkohal on ka aastaraamatus väljatoodud tõik, et umbes samal ajal jõustas Putin föderaalseaduses parandused, millega anti FSB teenistuse töötajatele täiendavad volitused tulirelva ja teiste erivahendite kasutamiseks tsiviilelanike vastu – ilma eelneva hoiatuseta.

2015. aasta juunis viidi Eesti riigisaladuse kaitse valdkonnas sisse ka muudatused, mis sätestavad kohustusi riigisaladusele juurdepääsu õigust omavatele isikutele ja asutustele. Sellest ajast on riigisaladuse juurdepääsuõigust omaval inimesel kohustus teavitada oma tööandjat kavandatavast eraviisilisest külastusest riskiriiki.

Teavituskohustus ja ohtude teadvustamine aitab Kapo teatel ennetada võimalikke probleeme ning vähendada riske, mis kaasnevad juurdepääsuõigusega isiku ja tema lähedaste viibimisega riskiriikides.

Siseministeeriumi 2015. aasta käskkirjaga kuuluvad riskiriikide elik ametlikult teavituskohusriskiriikide hulka Venemaa Föderatsioon, Valgevene Vabariik ja Korea Rahvademokraatlik Vabariik.