Ettepanekuga hääletada eelnõu riigikogu menetlusest välja oli 85 kohal olnud riigikogu liikmest nõus 47. Vastu oli 19 liiget. Osa liikmeid ei hääletanud. Selle tulemusega hääletatigi eelnõu menetlusest välja.

Hääletusele eelnesid sõnavõtud eelnõu algataja fraktsiooni esimehelt Martin Helmelt, kes ütles, et varasemate samasisuliste eelnõude argumendid kooseluseaduse tühistamise osas on olnud samad, kuid eelnõu algatati seetõttu, et vahepeal on vahetunud IRLi ja Reformierakonna esimehed, mis olid erakondi konservatiivsemateks muutnud.

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur aga ütles, et nende erakond on jätkuvalt sooneutraalse kooseluseaduse poolt.

Marko Pomerants ütles aga, et IRLi fraktsioon on otsustanud hääletada eelnõu menetlusse jätmise poolt, sest see aitab kaasa õiguskindluse suurendamisele kasvõi nende paaride osas, kes tänaseks selle lepingu on juba sõlminud.

"Lihtne on see eelnõu menetlusest välja hääletada ja see olukord, mis siin on kaks aastat kestnud, kestab veel edasi ning mingisugust muutust siin tulemas ei ole," ütles Pomerants. Ometi jättis Mart Nutt IRLi fraktsioonist hääletamata.

Mitu korda päriti Helmelt ka seda, mis oleks EKRE variant seaduse asendamiseks, kuid Helme vastas alati, et parim variant ongi seadus tühistada ja seega ei ole vajadust midagi muud välja pakkuda.

Tegu oli eelnõu esimese lugemisega. EKRE lootis, et ehk jõuab eelnõu riigikogu saali juba enne kohalikke valimisi, ent jäi pika ninaga.

Eelnõu oli küll 12. oktoobri istungi päevakorras, ent Keskerakonna liikmed, sotsiaaldemokraadid ja Vabaerakonna liikmed venitasid ühte teist arutelu nii pikaks, et istungi ettenähtud aeg sai läbi.

Kooseluseaduse kindlad toetajad on sotsid, Jevgeni Ossinovski on rõhutanud, et seadust ei tohiks tühistada. Ka peaminister Jüri Ratas on märkinud, et seadust selle koalitsiooniga ei tühistata.

Samas on näiteks Keskfraktsiooni esimees Kersti Sarapuu möönnud, et ühist seisukohta nende fraktsiooni sees pole. On ka teada, et sotside ja Keskerakonna koalitsioonipartneri IRLi liikmete hulgas on seisukohad kooseluseaduse aadressil pigem negatiivsed.

Kooseluseaduse võttis riigikogu vastu ligi kolme aasta eest. Kohalolijatest oli seaduse poolt 40 liiget ja vastu 38, hääletamata jättis 10 saadikut. Seadus jõustus aga 2016. aastal, kuid selle rakendusaktid on siiani kinnitamata.

Kooseluseaduse tühistamise arutelu
Martin Helme ütles peale hääletust Delfile, et Jüri Ratas keelas keskerakondlastel eelnõu menetlusse jätmise poolt hääletada ning mainis ka Keskerakonna ideoloogilisi kannapöördeid.https://tv.delfi.ee/uudised/paevauudised/delfi-video-martin-helme-peaminister-keelas-keskerakondlastel-kooseluseaduse-tuhistamise-eelnou-poolt-haaletada?id=79855300
Siin ka Kersti Sarapuu kommentaar. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/keskerakondlane-kersti-sarapuu-koalitsioonis-pole-kooseluseaduse-osas-konsensust?id=79856006
Tasub märkida, et riigikogu saalis oli täna saadikuid hõredalt, hääletamise ajal küll rohkem, ent ka siis jätsid osad hääletamata. 
Eelnõu hääletati menetlusest välja. 
Hääletakse eelnõu tagasi lükkamise osas. Poolt on 47 liiget, vastu 19.
Nüüd kutsutakse liikmed saali, et hakata eelnõu osas hääletama. 
Adams: Juriidiline küsimus on see, kui välismaal sõlmitud samasooliste abielu osalised tulevad Eestisse, kuidas nendesse suhtuda. 
Adams: Rakendusaktidest - mõningaid rakendusi võiks olla, aga ei pea olema. Kunagi abielude puhul ei jäänud abiellumata, kui ei olnud registrit. 
Adams: Vabaerakonna fraktsiooni käitumine on erinev. Mõni hääletab vastu, mõni poolt. Adams ise hääletab tühistmaise poolt, sest notarid on väitnud, et ilma kooseluseadusega teeksid nad samasuguseid lepinguid, sest õiguslikult saab neid teha. Riigis ei peaks olema mittevajalikke seadusi. 
Adams: Vähemalt üks kord peab iga eelnõu saalis saama ära käia. EKRE leidis, et on suurepärane valimiskampaania edendamise meetod, mistõttu andsid nad kõik eelnõud sisse ajaks, et nad satuksid arutluse alla vahetult enne valimisi. 
Adams: Sotsid on kasutanud riigikogu saali kampaaniaks valimiste eel, vallutades oma küsimustega lehtede veerud. 
Vabaerakonna fraktsiooni hääletamiskäitumine ei ole ühine. 
Vabaerakonnast Jüri Adams kõnepuldis. 
IRLi seisukoht: Kindlasti ei aita sellele debatile kaasa eelnõu menetlemine KOV eel. See lihtsalt ei ole mõistlik. Küll kutsun ma IRLi fraktsiooni nimel eelnõu esimene lugemine lõpetada, et aidata kaasa õiguskindluse suurendamise nende paaride osas, kes selle lepingu on juba sõlminud. 
Marko Pomerants IRList kõnepuldis. 
Oviir: Kooseluseaduse kehtetuks tunnistmaine oleks hoop Eestile kui demokraatlikule riigile.
Oviir: Õigusriigis ei tohi antud õigusi ära võtta lähtuvalt kellegi valimiskampaaniast. 
Oviir: Rakendusaktide puudumine pole takistanud kooseluseaduse sõlmimist, need on sõlmitud lähtuvalt põhiseadusest ja kooseluseadusest. 
Oviir: Kooseluseadus kaitseb partnerite õigusi ja ei ohusta traditsioonilist abielu. 
Oviir: Kooseluseaduse kinnitamisega näitas riik demokraatlikkust ja sallivust.
Oviir: Kooseluseaduse pooldajaid on sama palju kui vastaseid. 
Kõnepulti astub Liisa Oviir, kes saab kaheksa minutit, et sotside seisukoht edastada.
Randpere: Ekrelt tuleks küsida, kas nad ikka aru saavad, mida nad toetavad ja millise normaalsuse poole pürgivad.
Randpere: EKRE "normaalsusel" pole mingit seost põhiseadusega. 
Randpere: Inimestele juba antud õigusi ei tohi kergekäeliselt ära võtta
Randpere sõnul toetab Reformierakond sooneutraalset kooseluseadust. 
Randpere sõnul on põhiseadus väga hea. 
Randpere tsiteerib põhiseadust, mis viitab diskrimineerimise ja vihkamise ebaseaduslikkusele. 
Kõne kord fraktsioonide esindajatelt. Esimesena Randpere Reformierakonnast.
Oviiri ettekanne sai läbi ja küsimusi temale polnud kellelgi. 
Randpere küsis kohe kolm minutit juurde ja sai. 
28. septembril komisjoni istungil arutelu ei toimunud, mindi päevakorra järgselt otsuste tegemise juurde, kus otsustati seadus võtta täiskogu päevakorda 12. oktoobril. Poolt oli 7 liiget.
Et lahendada patiseis.
Pevkur oli teinud ettepaneku võtta aeg maha ja leida fraktsioonidega lahendus.
Jutt käib siis kõnealusest:https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/karilaid-reformierakond-ja-sotsid-haaletasid-kooseluseaduse-tuhistamise-asjas-teadlikult-seaduserikkumise-poolt?id=79616104
Karilaid tegi komisjonis ettepaneku eelnõu esimesele lugemisele tuua 10. oktoobril, millele oli vastu 5 liiget ja poolt sama palju. Raivo Aeg pakkus välja 11. oktoobri. Tulemus oli sama. Heljo Pikhof tegi siis ettepaneku 12. oktoobriks. Ka seal oli tulemus sama. Karilaid selle peale, et komisjon on patiseisus. 
Helme selle peale, et see näitab, et riigikogu pole huvitatud seaduse rakendamisest.
Randpere seisukoht oli toona, et seadus lõhestab ühiskonda, kuid tuleks töötada rakendusaktide väljatöötamisega. 
Õiguskomisjon arutas eelnõud kahel korral septembris. Martin Helme ütles toona, et eelnõu argumendid pole varasemast muutnud ja mingeid täiendusi ei ole. Karilaid rõhus, et eelnõu on leidnud toetust ka justiitsminister Reinsalu poolt.
Õiguskomisjoni liige Liisa Oviir (SDE) tuleb kõnepulti.
Rohkem küsimusi Helmele ei ole.
Helme arvates peaks Eesti kuuluma Poola või Ungariga samasse gruppi. 
Hannes Hanso uurib jälle, kas Eesti võiks kuuluda euroopalike riikide hulka, kus on kooselu legaliseeritud või siis osade araabia maade hulka, kus seda pole legaliseeritud. 
Helme ütleb, et lepingud jäävad kehtima vastavalt seadusele, mis kehtis nende sõlmimise ajal. Inara Luigas küsib taaskord, mida Helme asemele võiks pakkuda. Helme vastus on sama nagu eelnevalt - probleem on lahendatud, kui seadus tühistatakse.
Helme viitab taaskord mitte võrdsele, vaid erikohtlemisele.
Helme sõnul tuleks sama hästi kaitsta ka vihkajate õigusi nagu armastajate omi
Nestor: Miks me ei peaks kõigil armastavatel paaridel laskma kaitsta oma kooselu.
Helme: Mina tean konkreetset inimest, kes selle seaduse tõttu Eestist ära kolis. Tean kümneid inimesi, kes ütlesid, et nad on riigis sügavalt pettunud selle seaduse vastuvõtmise tõttu. See seadus on pööranud väga paljusid inimesi Eesti riigi vastu.
Eiki Nestor ütleb, et tema ei tea ühtegi inimest, kelle isiklik elu oleks selle seadusega mõjutanud.
Helme sõnul on seaduse järgi tõesti keelatud, kuid praktiliselt on ikkagi siis võimalik sõlmida mitu kooselu.
Henn Põlluaas ütleb, et notaril pole võimalik kontrollida, kas inimesed on varasemalt ka kooselu sõlminud. 
Helme sõnul on probleemi lahendus see, kui seadus tühistatakse.
Kruuse: Kas ei oleks mõistlik enne lammutamist ja tühistamist midagi asemele pakkuda. Miks peaksid teised pakkuma asendust, kui teie soovite seda tühistada?
Helme ütles, et viitas ennist sellele paragrahvile seetõttu, et see on võetud üks ühele abieluseadusest. "Sisuliselt on kooseluleping ja abielu selle paragrahvi alusel võrdsustatud asjad."
Randpere uurib, kas Helme ikka oskab lugeda ja loeb ette kooseluseaduse paragrahv kahe, mis ütleb, et ei ole võimalik ühel inimesel mitut kooselu pidada.
Helmega rääkinud homod olevat öelnud, et neil pole sellist seadust vaja.
Helme: Kes on seda seadust kasutanud, on käputäis - täiesti tühine hulk. 
Heidy Purga küsib, mida nad oma hõimlasele ütlevad, kui EKRE võtab seksuaalvähemustelt õnne ära. 
Helme vastab erakonnakaaslase Henn Põlluaasile rakendusaktide kohta - seadus on selgelt jõustumata, sest viimane paragrahv ütleb, et jõustub see rakendusaktide loomisel, mida veel ei ole. 
Stalnuhhin räägib Helme eelnevalt mainitud 1930. aastal Saksamaal vastu võetud loomakaitse seadusest. Helme ütleb, et selle seaduse välja toomisega tahtis ta lihtsalt sotse nöökida.
Helme põhiargumendiks on ikkagi, et riik ei peaks samasooliste kooselu reguleerima.
Helme: Minu hinnangul võiks abielud olla üks kord elus. Teame, et päriselus juhtub, kui abielusid on mitu. 
Pilvre (SDE): Mitmes abielu on traditsiooniline, kas ka teine või kolmas või neljas on traditsiooniline?
Helme ütleb, et mitmekesisus lõpeb väga üheülbaliselt. "Inglismaal on väga palju piirkondi, kus mitme naise pidamine on aktsepteeritud norm."
Hannes Hanso (SDE) arvates on kooseluseadus osa suuremast paketist. Toob näiteid riikidest, kus see on seadustatud ja võrdluseks ka riigid, kus see pole seadustatud. Teise gruppi kuulub näiteks Venemaa, Iraan ja Tadžikistan, esimesse Taani, UK, USA. Hanso uurib, kuhu EKRE tahaks, et Eesti kuuluks - kas esimesse või teise.
Enn Eesmaa soovitab tungivalt vägisõnu mitte kasutada.
Abielu võrdlemine mitteproduktiivsete kooseludega ei ole Helme arvates mõistlik.
Helme: Tuleriidale tuleks ajada demokraatiavaenulikud, kes üritavad meie suud kinni toppida. Seda pretensioonikust tuleks naeruvääristada. 
Helme: Mitte rääkimine on banaanivabariigi või autokraatia tunnus. Pean seda väga ohtlikuks. 
Gräzin (RE): Kooseluseadus ongi homoabieluseadus ja mõistlik oleks seda tunnistada. Aga mis oleks siis, kui defineerida abielu kui kiriklikku kooselamise viisi. Kas sind ei häiri, kui palju on saalis juttu sellest, kuidas räägitakse, et ärgem rääkigem sellest seadusest rohkem ja ärme mine teisele lugemisele?
Helme: Kooseluseadus ei ole inimõigus ega põhiõigus. Sattusin vestlema kampaania ajal ühe lesbiga, kes ütles, et kooseluseadus on põhiõigus, aga see on tegelikult eriõigus.
Helme: Euroopa inimõiguste kohtu otsus on, et samasoolistele ei tohi anda õigust registreerida kooselu. Õigused ei ole grupiviisilised vaid individuaalsed. 
Marianne Mikko (SDE) küsib, kuidas Helme saab aru inimeste põhiõigustest.
Helme: Ma ei näe mingit seost. Traditsiooniline perekond aastal 2017 on sama, mis näiteks aastal 2001 - see on üks mees ja üks naine, mis on kuidagi fikseeritud. Ja nende lapsed. See on samasugune olnud kõikides ühiskondades olnud aegade algusest saadik.
Liisa Oviir (SDE): Milline on seos eestlusel kooseluseadusega ja milline on traditsiooniline perekond Eestis aastal 2017.
Helme: Rahvuslik identiteet on erinev kategooria seksuaalsest sättumusest. 
Jutt läheb eemale kooseluseadusest. 
Helme: Eestlane saab olla kelle vanemad ja mõni või kõik vanavanemad on olnud eestlased. Ma olen kuulnud jaburusi, mis räägivad venekeelsetest eestlastest. 
Helme on segaduses ja ei saa aru, millest Pilvre räägib. 
Barbi Pilvre palub Helmel defineerida eestlust, arvestades seda, et LGBT inimesed toetavad kooseluseadust.
Helme: Ma ei pea loogiliseks toetada korraga traditsioonilist abielu ja kooselu. 
Helme: Absoluutne enamus kõikide erakondade valijaid ei pea samasooliste kooselu suureks väärtuseks. 
Pevkur: Perekonnaseaduse järgi kehtibki abielu mehe ja naise vahel. Meie platvorm aga näeb, et kooseluseadus on sooneutraalne. 
Arutelu käib hetkel selle üle siis, miks EKRE juba kolmandat korda eelnõuga välja tuli.
Helme: Kui uuel esimehel on uus platvorm, on see suuniseks kogu erakonnale ja fraktsioonile. Ärme teeskle, et fraktsioonides ei ole hääletusdistsipliini. 
Terje Trei Reformierakonnast Helmele: Mida te väidate, kas eelmised nupuvajutused on olnud isikute enda tahe või millest te järeldate, et muudatused tulevad erakonna esimehe vahetustega?
Helme: Kui meid veendakse, et tsiviilpartnerlus ei ole tegelikult salaviis minna abielu ümber defineerima. Kui me saame selge kinnituse, et lapsi ei kaasata sellesse tsiviilpartnerlusse, siis me võime seda arutada. Lisaks peab põhiseaduses olema täiendav punkt, et abielu on mehe ja naise vahel.
Helme: Meie seisukoht on, et samasoolised ei vaja mingit riikliku kooselu regulatsiooni. Las nad kolivad kokku ja lahku palju tahavad, pole minu asi. Kooseluseadus on kohutavalt halb seadus - see mismoodi ta vastu võeti, on poliitilise protsessi ja demokraatia vägistamine. On jälk ja ilge, mismoodi see kehtiv on. See mõnitab õigusriigi kõiki põhimõtteid. See tuleks tühistada isegi siis, kui te usute, et see on mingisugune õilis asi. Kas tuleb midagi paremat asemele? No laske käia, pange menetlusse. Kui selleks on olemas parlamendi toetus ja avalikkuse toetus, on see okei, aga meie seda ei toeta.
Gräzin võtab sõna: Olen poolt, et seda seadust tuleks arutada. See peab minema teisele lugemisele. Kas sul seda hirmu ei ole, et kui praegu on halb kooseluseadus, et võib tekkida hea kooseluseadus ja kas me seda tahame?
Helme: Eelmisel korral oli veel teistsugune valitsuse koosseis - nüüd kuulub sinna ka Keskerakond, kes on ise sama seaduse tühistamise eelnõu algatanud.
Helme: Välja on vahetatud IRLi ja Reformi esimees. Reformierakond on võtnud poose, et nad on konservatiivsemad kui varem. Meenutaksin, et kui teil oli kongress, oli selgelt juttu, et erakond nihkub rohkem konservatiivsuse poole.
Küsis Liisa Oviir, et mis seekordsel eelnõul muutunud on.
Helme: Kindlasti saame me enne järgmisi riigikogu valimisi lasta saadikutel uuesti näidata, kuidas seadus kukub menetlusest välja.
Helme: Pean halvaks tooniks, et enne kohalike valimisi rikuti meie kodukorda ehk seadust, lükati seaduse arutamine kaugemale kui seitse töönädalat. On arusaadav, miks seda tehti - enne valimisi ei tahetud oma valijatele silma vaadata.
Sults: Kuna me uuesti anname selle seaduseelnõu sisse?
Helme: Teiseks - kooseluseadust praktikas ei kasutata. Tegelikult pole seadust vaja. Ja kolmandaks on kooseluseadus rakendamata ja ei paista, et saab nii pea rakendatud. Näeme, kuidas kohtute kaudu üritatakse põhiseadusliku korra nöökimise läbi kaaperdada parlamendi rolli ja rakendada seda omal käel.
Helme: On juba praeguses kooseisus kolmas kord, kui üritame tühistada. Meie seisukoht: Samasooliste kooselu ei vaja riiklikku reguleerimist, varalisi suhtest saab reguleerida teiste viisidega. 
Algab kehtetuks tunnistamise seaduse esimene lugemine. Esimene ettekandja Martin Helme EKREst.
Kohaloleku kontrollist selgub, et kohal on 79 ja puudub 22 riigikogu liiget.
Istungit on asub juhatama asespiiker Enn Eesmaa
Istungini on jäänud loetud minutid.
Septembris pidanuks õiguskomisjoni liikmed kokku leppima, kas eelnõu läheb hääletusele juba enne valimisi, kuid riigikogu kodu- ja töökorra seadust rikkudes hääletati kõik need kuupäevad maha. Karilaid ütles, et tegu oli teadlikku seaduserikkumisega.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/karilaid-reformierakond-ja-sotsid-haaletasid-kooseluseaduse-tuhistamise-asjas-teadlikult-seaduserikkumise-poolt?id=79616104
"Tõsi, mingis mõttes olen ma EKRE-le tänulik, et nad kooseluseaduse päevateemaks tõstsid. Minul kui paadunud antiklerikaalil oli suur mõnu vaadata, kuidas peapiiskop enesele ja kogu oma vennaskonnale vee peale tõmbas, kirjutas Andrus Kivirähk EPL-is. https://epl.delfi.ee/news/arvamus/andrus-kivirahk-ekre-kindlustab-helge-tuleviku-keskerakonnale?id=79806878
Keskerakonna fraktsioonis pole kooseluseaduse suhtes ühtseid hoiakuid. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/keskfraktsioon-mitteametlik-seisukoht-on-et-kooseluseadus-tuleks-tuhistada?id=79770436
Kooseluseadus sai enne kohalikke valimisi palju tähelepanu ka seoses kirikuskandaaliga, kui peapiiskop Urmas Viilma kritiseeris Annika Laatsi avaldusi. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/peapiiskop-urmas-viilma-materdab-kooseluseadust-toetavat-naispastorit-ta-eksib-homoseksuaalsus-on-patt?id=79735262
Urmas Reinsalu (IRL) seisukoht erineb Ossinovski omast kui öö ja päev. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/justiitsminister-reinsalu-tegi-ettepaneku-toetada-ekre-algatatud-kooseluseadusevastast-eelnoud?id=79103250
Ossinovski seisukoht on ühene: seadust ei tohiks tühistada! https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ossinovski-kooseluseadus-jaab-selle-kaotamine-oleks-sudametu-ja-alatu?id=79662992