Tänaseks olid kohtusse kutsutud alljärgnevad tunnistajad: Arvi Vaaderpass,
Eero Jürgenson, Hamsadevi Viljasaar, Kaia Sarnet, Marika Pärn, Mart Pops, Kaarina Penu, Arnold Knuut, Lille Jenk ja Jan Valgma.

Ehitusluba oli ebaseaduslik, aga väljastati ikka

Aastal 2008 linnavalitsuses ehituslubade väljastamisega tegelenud Arnold Knuut rääkis, et Balti jaama vastas Toompuiestee 37 asunud viinerikioskiga oli selline mure, et kiosk asus riigi maal. Ehitusloa taotleja oleks pidanud olema maa omanik ehk riik, aga antud juhul maa omanik ei olnud taotlejaks.

Knuut rääkis sellest oma ülemustele, aga linnaplaneerimise osakonna juhataja Toomas Õispuu käskis ikkagi ehitusluba väljastada. Knuut valmistaski ehitusloa ette ja tema ülemused kirjutasid sellele alla. Knuudi sõnul rääkis ta sellest, et maaomaniku luba puudub, nii Õispuule kui oma otsesele ülemusele Helvi Korgile, kes kõik pidid seega teadma, et väljastatav luba on ebaseaduslik.

Ehitusluba väljastati ikkagi, kuigi märkusega, et ehitada võib vaid maaomaniku loal. Kiosk pandi ikkagi püsti. Riik saatis hiljem linnale kirja, milles päris, miks on ehitusluba välja antud, aga ei vaidlustanud seda.

Kohtunik küsis Knuudilt, et kui kolm inimest teadsid, et ehitusluba on ebaseaduslik, siis miks see ikkagi väljastati? Knuut vastas, et tuli selline korraldus.

Samuti oli mure Tammsaare pargis olnud kioskiga. Tammsaare park on muinsuskaitse all, mistõttu projekteerija taotles muinsuskaitseametilt kooskõlastust, aga seda ära ootamata väljastati ehitusluba. Hiljem muinsuskaitseamet keeldus kooskõlastamisest.

Knuut rääkis, et kõigi kioskitega seotud probleeme arutati ka ühel abilinnapea Eha Võrgu juures toimunud koosolekul. Seal küsis Võrk, kui kiiresti saab load välja anda. Knuut võttis seda kui korraldust lubade väljaandmisega kiirustada.

Räägiti Savisaare huvist

Viinerikioskite püstitamise ajal kesklinna vanema asetäitja olnud Kaia Sarnet rääkis, et 2008. aasta suvel rääkis talle tema alluv, ettevõtluse sektori juht Marika Pärn, et linnapeal on soov korraldada konkurss linna maade rendile andmiseks, et sinna püstitada toitlustuskioskid. Seda oli Pärnale rääkinud linnaosavanem Marek Jürgenson, kellega koos oli Pärn käinud kioskite võimalikke asukohtasid vaatamas.

Sarnet ütles, et oli üleüldine arusaam, et soov konkursi kuulutamiseks tuli linnapealt. Ta selgitas, et see arusaam tekkis temal lisaks Pärna öeldule erinevate infokildude koosmõjus. Konkurssi sooviti teha kiiresti, samuti ei kahelnud konkursi vajalikkuses ükski asjasse puutuv linnaamet, nagu transpordiamet, kultuuriväärtuste amet või linnaplaneerimise amet.

Sarnet ütles, et kui kioskite konkursi püstitamise soov jutuks tuli, olid kohe Pärna laua peal fotod sellest, millised on taolised viinerikioskid Viinis ja jutuks oli, et sarnaseid kioskeid soovitakse püstitada ka Tallinna. Konkursi võitnud Estkompexim panigi püsti Viini vorstide kioskid.

Kohe peale Sarnetit tunnistusi andma tulnud Pärn rääkis natuke teistsugust juttu. Ta meenutas, et käis küll Jürgensoniga kioskite võimalikke asukohtasid vaatamas, aga mingit Savisaare huvi konkursi korraldamiseks Pärn oma sõnul ei täheldanud.

Pärna sõnul on üsna tavaline, et ettevõtjad pöörduvad linna poole sooviga kusagil oma äri püsti panna. Kui asukoht või miski muu ei sobi, peab linnaosavalitsus neile ära ütlema, mida juhtub tihti. Konkreetselt on vanalinnas ja mujalt kesklinnas välistatud haagistes toitlustuskohad, välja arvatud ürituste ajal.

Antud kioskite puhul tuli suunis konkursi korraldamiseks Pärna sõnul linnavalitsusest.

Sarnet meenutas ka Tammsaare parki püstitatud kioskiga seonduvat. Samas asukohas oli varem toitlustusasutus, millega kesklinna valitsus oli aastaid käinud kohut, sest oli arusaam, et linna detailplaneering sinna ehitusõigust ette ei näinud. Linnaosavalitsusel läks päris palju aega, et õnnestuks see toitlustuskoht demonteerida.

Kui tekkis soov panna uus kiosk eelmise kohale, siis oli Sarneti sõnul küsimus, kuidas uus sobib detailplaneeringuga ja kuidas saab sellele lubasid välja anda. Sarneti sõnul informeeriti sellest linnaplaneerimisametit, mille ülesandeks on selliste teemaega tegeleda. Viini vorstide kiosk paigaldati ikkagi sellele kohale, mäletas Sarnet.

Pärn ütles, et tema Tammsaare pargi kioski osas mingit vaidlust ei mäleta. Küll aga mäletas sama muret täna tunnistusi andnud linnadisainer Urmas Kaldaru. Tema sõnul mõistsid kõik, et on vastuolu selles, et vana kiosk kaotati ära ja siis pandi samale kohale uus kiosk.

Pärn töötab endiselt Tallinna kesklinna valitsuses, Sarnet töötab praegu rahandusministeeriumis.

Coffee In

Arvi Vaaderpass rääkis, et tema firma Coffee In soetas Alexander Kofkini firma Estkompeximi viinerikioskid kesklinnas, et neist oma kohvipoed teha. Ta rääkis, et äri oli alguses väga edukas, aga peale seda, kui ajakirjandus hakkas neid putkadeks nimetama, kannatas nende maine ja see mõjus ärile halvasti.

Peale kioskite soetamist soovis Coffee In nende välisilmet muuta ja esitas oma nägemuse linnale, et sellele heakskiit saada. Linnale uus ilme ei meeldinud, Coffee Ini agressiivne punane häiris. Vaaderpassile tundus, et linn hakkas venitama, mistõttu kioskite välimus muudeti ära linnalt luba saamata.

Vaaderpass meenutas, et ilma lubadeta muudetud välimus mingit rahatrahvi kaasa ei toonud, küll võis tulle näiteks mõni hoiatuskiri.

Kohtunik pidi täna tegema märkuse Savisaarele, sest tema telefon piiksus korduvalt, kuigi kohtunik oli käskinud kõigil telefonid välja lülitada.