Süüdistuse kohaselt aitas Tallinna linnapeana töötanud Savisaar Kofkinil pikendada Tallinnas Reakoja platsil olnud kohviku rendilepingut ning aitas suunata Rahvusvahelise Linnaarengu Assotsatsiooni INTA 38. kongressi Kofkinile kuuluvasse Meritoni hotelli. Selle eest sai ta Kofkinilt altkäemaksu.

Riigiprokurör Steven-Hristo Evestus alustas ülevaadet läbiotsimisel Savisaare kodust leitud sularahast. Kokku leiti 186 000 eurot ja 300 000 krooni. Suurim osa rahast oli 500-eurostes kupüürides, mida hoiti kilepakendites. Oli ka 50-euroseid kupüüre.

Samuti saadi Savisaare juures kätte 600 500-kroonist kupüüri, kokku 300 000 krooni.

Savisaare kulud olid suuremad kui tulud

Evestuse sõnul oli Savisaare sularahas tehtud sissetulekute ja kulude erinevus vahemikus 1. jaanuar 2011-20. oktoober 2015 215 000 eurot. Arvestus oli järgmine: Savisaarel oli kodus eurodes (mis võeti Eestis käibele 2011. aastal) 186 000 eurot. Savisaar oli samal perioodil võtnud sularahas välja 97 000 eurot. Samas oli tal väljaminekuid 126 000 eurot, mille tasumist pangaarvetelt ei nähtu.

Sularaha sissetulekute ja kulude erinevus saadi nii: leitud 186 000 eurost lahutati 97 000 sularahas pangaarvelt välja võetud eurot, seejärel liideti saadud summale 126 000 eurot, mille ulatuses oli Savisaar teinud sularahas kulutusi. Kokku tulebki 215 000 eurot.

Savisaare pangaarvet uurides ei leitud märke sellest, et ta oleks ise maksnud oma igapäevaste kulutuste, nagu kinnisvara, toidu või riiete eest. Küll aga tasusid Savisaare eest mitmesuguseid kulutusi Siret Kotka ja Moonika Batrakova. Eile kohtus tunnistusi andnud Kotka tunnistas, et on tõesti oma arvelt tasunud Hundisilma kulusid.

Kuna oli kahtlus, et Savisaare kulude eest tasumiseks said mõlemad naised Savisaarelt sularaha, uuriti ka nende tulusid ja kulusid. Tulemuseks oli, et mõlemad kulutasid palju suuremaid summasid kui nad ise legaalselt teeninud olid. Erinevus kulude ja ametlike sissetulekute vahel oli mõlemal naisel kümnetes tuhandetes eurodes.

Siret Kotka sularahakulutuste suuruse tuvastamisele aitas kaasa see, et kui ta maksis poes sularahas, registreeris ta korralikult oma kliendikaardi.

Samuti oli suur sissetulekute ja kulude erinevus perekond Niiliksetel. Are Niilikse on Savisaare naaber, kes tegi tal kodus erinevaid töid.

Eelmsel aastal avaldas prokurör Laura Vaik Savisaare vara arestimise seaduslikkuse küsimuses peetud kohtuistungil, et nõunikud ja abilised Siret Kotka, Moonika Batrakova ja veel mõned inimesed on tasunud Savisaare igapäevaseid kulutusi 165 000 euro ulatuses.

Ehitusluba ühe päevaga

Evestus jätkas täna rahapesu asjaga. Rahapesu tõestamiseks tuleb näidata eelkuriteo olemasolu, mis võib ka olla aegunud. Seetõttu kirjeldas Evestus täna pikalt erinevaid dokumente, mis puudutasid näiteks kümne aasta tagust viinerikioskite püstitamist Tallinna.

Samuti käsitleti nii Meritoni hotelli laiendamist kümne aasta eest kui ka ettevõtte Konga Invest arendustegevust vanalinnas. Selgus, et kui Kofkinile kuuluv Konga Invest tahtis Tallinnas ehitusluba saada, siis anti luba välja kohe taotluse esitamisega samal päeval.

Evestuse süüdistuskõnes rääkis ta Savisaare ja Kofkini vanade sidemete kohta järgmist. "Kriminaalmenetluse käigus on tuvastatud, et 1997.a avas E. Savisaar oma ebaseaduslike sissetulekute varjamiseks Zürichis asuvas Cantrade Private Bank Ltd pangas Briti Neitsisaartel asutatud ettevõtte Arsai Investments Ltd nimele pangakonto, kuhu 2007.a laekus läbi fondi Algel Familienstiftung Alexander Kofkinilt 191 570 eurot selgitusega „Laen“."

"Prokuratuur soovib esitada tõendid selle kohta, et nimetatud rahasumma on käsitletav pistisena E. Savisaare poolt oma ametiseisundi kasutamise eest. Nimelt oli rahasumma mõeldud selle eest, et E. Savisaar andis linnapeana Tallinna linnas korralduse A. Kofkiniga seotud ettevõttele OÜ Estkompexim suunatud konkursi korraldamiseks ning lubas ettevõttel püstitada kiirtoitlustuseks mõeldud müügikioskeid ilma seaduses ettenähtud kooskõlastuste ja lubadeta. Tegemist on tuntud „Viinivorsti kiirtoitlustuskioskite konkursiga“. Samuti oli nimetatud summa mõeldud ka selle eest, et E. Savisaar korraldas Tallinna linna poolt A. Kofkini ettevõttele Konga Invest võõrandatud kinnistutele aadressil Pikk 29/ Lai tn 24, Tallinn ja Pikk tn 33,Tallinn hoonete rekonstrueerimiseks vajaminevad ehitusload vastavate taotluste esitamisega samal päeval ning lihtsustas Meriton hotelli ehituse käiku. Lisaks ka selle eest, et E. Savisaar võttis vastu korralduse, millega anti A. Kofkini ettevõttele Estkompexim viieks aastaks otsustuskorras üürile äripinnad aadressil Mündi tn 2/ Raekoja plats 10/ Saiakang 1, Tallinn."

Järgmine istung toimub teisipäeval, 5. septembril. Siis kuulatakse üle erinevaid tunnistajaid ja tutvutakse tõenditega.