Viimastel nädalatel on tulnud teateid juhtumitest, kus taimekaitsevahendite väärkasutamise tõttu on hukkunud hulgaliselt mesilasi.

„Mesilased on põllumeeste sõbrad, sest looduslike tolmeldajatena panevad nad aluse hea saagi kujunemisele. Seetõttu ei saa me aktsepteerida vigu taimekaitsevahendite kasutamisel ning kehtestatud reeglite tahtlikud rikkujad peavad kandma vastutust,“ ütles EPKK juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

„Praeguseks on teada, et viies mesilas toimunud mesilaste suremuse põhjuseks oli kahel juhul taimekaitsevahendite vale kasutamine, kahel juhul taimekaitsevahendite ja mesilaste suremuse vahel seost ei tuvastatud ja ühel juhul pole proovide tulemused veel selgunud. Oleme seisukohal, et riiklik järelevalve peab panema reeglite tahtlikud rikkujad vastutama,“ lisas Sõrmus.

EPKK juhatuse liikme Vahur Tõnissoo sõnul on põllumehed mures, et taimekaitsevahendite väärkasutamise üksikjuhtumite tõttu püütakse panna kahtluse alla terve põllumajandussektori usaldusväärsust ning teema käsitlemisel on hakanud levima ka valeväited.

„Põllumajandustootjad on aga valdavas enamuses teadlikud oma vastutusest seoses loodushoiu ja ohutu toidu tootmisega ning teevad tihedat koostööd mesinikega. Samuti toetab põllumajanduskoda maaeluministeeriumi algatust taimekaitseseaduse täiendamisel,“ lisas Tõnissoo.

EPKK kutsub kõiki põllumehi üles hoolikusele ja tähelepanelikkusele taimekaitsetööde läbiviimisel ning mesinikke avatud koostööle mesilate naabruses tegutsevate põllumeestega.

EPKK korraldab taimekaitse ja mesindusega seotud küsimuste arutamiseks neljapäeval, 27. juulil Mäos koja põllumajandusgrupi kohtumise, millest on palutud osa võtma ka mesinike liidu ja kutseliste mesinike ühingu, maaeluministeeriumi ja põllumajandusameti esindajad.