Suurimad toetussummad suunatakse veemajandusse, järgnevad keskkonnateadlikkus ning jäätmekäitlus. Vooru eelarvet oli võimalik võrreldes esialgu kavandatuga tõsta tänu varasemalt toetatud projektidele, mis teostati odavamalt või jäid ära.

KIKi toetused
Foto: KIK

Projekte näeb alates kolmapäevast detailsemalt KIKi kodulehelt rahastatud projektide vaatest.

KIKi keskkonnaprogrammi esitati 845 projekti, kogusummas 35 186 899 eurot. Nõuetele vastavaid projekte oli kokku 816 kogusummas 31 893 266 eurot. Neist 12 olid erakorralised taotlused.

Vähenenud ressursitasude tõttu avas KIK 2017. aastal taotlusvooru piiratud mahus. Taotlusvoorust toetatakse projekte kümnes valdkonnas: veemajandus, jäätmekäitlus, keskkonnakorraldus, looduskaitse, metsandus, kalandus, atmosfääriõhu kaitse, merekeskkond, maapõu ja keskkonnateadlikkus.

KIK rahastab erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Seitsmeteistkümne aastaga on riik KIKi kaudu toetanud ligi 20 tuhandet keskkonnaprojekti enam kui 1,2 miljardi euroga.