Kosistustööde käigus kogutakse kokku talve jooksul kogunenud tolm, praht ja talvised puistematerjalid.

Kuna esimeste päevade kogemused on näidanud, et töödele on oluliseks takistuseks valesti pargitud või jalakäijate-ratturite liikumisruumi hõivanud sõidukid, siis pöörduti abi saamiseks mupo poole.

Sellega seoses pööravad mupo ametnikud tänasest valesti parkimistele suuremat tähelepanu ja seda eeskätt kergliiklusteedel. Turvalise ja puhta linnaruumi tagamiseks palutakse liiklejatel liiklusseadusest tulenevaid nõudeid senisest tähelepanelikumalt järgida.

Koristustöödel on esmaseks prioriteediks elavama liiklusega peatänavad. Seejärel suunatakse vabanev ressurss kergliiklusteedele, kust eemaldatakse jalgratturitele ja eriti rulluisutajatele ning rulatajatele ohtlikud graniitsõelmed.