Kõiv kolis kümnekonna aasta eest Järvamaalt Peetri külla Ülemiste järve ääres. Kuna Ülemiste on aiaga eraldatud, sest sealt tuleb Tallinna joogivesi, ei pääse naabruskonna elanikud järve äärde. Kõiv alustas võitlust, et järv inimestele avada. Sama asjaga on ta tegelenud ka Rae vallavolikogu liikmena.

Lisaks tegeles Kõiv riigikogu liikmetega häiringute vastase võitlusega. Ta tegeles olmemüra, haisu ja muu igapäevaelu häirivaga.

Kõiv küsis ka inimestelt teateid neid häirivate asjade kohta. Näiteks saatis ta Viimsi vallale kirja, milles teatas, et vallaelanikke häirivad klähvivad koerad ja elumajade lähedal olevad laste mänguväljakud. Seejärel vahendas ta vallaelanike kaebuseid.

"Laste mänguväljakute planeerimisel võiks pidada mõningast distantsi elamutest, sest tegu on siiski müraallikaga, mis liigse läheduse puhul häirib teisi elanikke," vahendas Kõiv ühe viimsilase kaebust.

Viimastel riigikogu valimistel Kõiv valituks ei osutunud ning töötas vahepealsel ajal juristina.