Vihula mõisa aidahoones asuvas konverentsikeskuses olid kohal kõik ministrid, seminari ettekanded ja arutelu toimusid reedel kella 9.30-17.00ni, täpsustas valitsuse meedianõunik Helin Vaher.

Valitsusliikmed said ülevaate kohalike omavalitsuste ning riigi ülesannete ja tulubaasi jaotusest. Samuti arutati teisi kohalikku elu arendavaid meetmeid. "Kuna tegemist oli seminariga, siis ühtegi otsust ei langetatud ning käsitletud teemadega minnakse detailsemalt ja konkreetsemalt edasi käesoleva aasta esimeses kvartalis vastavalt valitsuse tegevuskavale," lisas Vaher.

"Vihula on seminaride pidamiseks suurepärane koht ja võimaldab päevateemadele hästi keskenduda," tõi Vaher välja põhjuse, mis eesmärgil otsustati just Vihulas seminari korraldada.