„Oluline on, et kuriteo lahendamise kõrvalt saaks traumeeritud laps koheselt ka professionaalset tuge,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Lastemaja pakub lapsele turvalist ja sõbralikku keskkonda, kus teda toetatakse juhtunust rääkima.“

Lastemaja hindab lapse tervislikku olukorda ja abivajadust. Kui võimalik väärkohtlemine leiab kinnitust, alustab politsei juhtunu uurimist ning samal ajal annavad teised spetsialistid lastekaitsetöötajale infot teenuste kohta, mida laps vajab.

Põhja prefektuuri lastekaitseteenistuse vanema Reimo Raiveti sõnul on seksuaalkuritegude ohvritel erakordselt raske läbielatust rääkida. „Erilist lähenemist vajavad lapsed, kellega tuleb saavutada kontakt ja piisav usaldus enne, kui nad on valmis end avama. Ohvritega, seda eriti lastest kannatanutega, töötamisel on üks väljakutsetest asjaolude selgitamine kannatanuid taasohvristamata ja lapsele lisakannatusi põhjustamata. Lastemajast võiks kujuneda usalduslik keskkond, kus ühe katuse all saavad lapsele vajalikke ravi- ning nõustamisteenuseid pakkuda valdkonna eksperdid.“

Raiveti arvates on laste väärkohtlemine probleem, mida endiselt paljud inimesed ei suuda või taha teadvustada ning mille ees ebamugavusest pea kõrvale keeratakse. „Et seksuaalselt väärkoheldud lapsed jõuaksid õiguskaitseorganiteni ning hädavajalike rehabilitatsiooniteenusteni, tuleb esimeste kahtluseilmingute korral pöörduda koheselt politseisse või lastemajja, sest lapse ülekuulamine professionaalide või ekspertide järelevalveta võib hilisemat asjaolude selgitamist hoopis segada. Kuriteokahtluse korral jääb alati esmaseks kontaktiks hädaabinumber 112, ent lastemaja on alternatiivne koht abisaamiseks,“ rõhutas politseileitnant.

Lastemaja avati 2. jaanuaril Tallinnas Laste Vaimse Tervise Keskuse ruumides. Erinevate erialade esindajatest koosnev personal võtab vastu seksuaalse väärkohtlemise kahtlusega lapsi, kellega viiakse läbi intervjuu. Kui intervjuu käigus saab kahtlus kinnitust, pakutakse lapsele teenuseid lastemajas. Muu abivajaduse korral nõustab Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse üksus kohalikku omavalitsust lapsele sobivate teenuste pakkumisel. Väärkoheldud lapsele antakse vajalikku ravi ning meeskond hindab, milliseid täiendavaid teenuseid lapsele või tema perele veel pakkuda. Hiljem on keskuses võimalus saada ka psühholoogilist abi.