Aasa sõnul on Tallinna Televisiooni juhatuse liikmele Toomas Lepale ja toimetajale Mart Ummelasele esitatud kahtlustus äärmiselt murettekitav ning Tallinna linnavalitsus suhtub sellesse täie tõsidusega.

"Loodetavasti selguvad menetluse käigus kiirelt kõik detailid, mis antud juhtumit puudutavad. Selge on see, et linnavalitsus suhtub antud juhtumisse nulltolerantsiga ning kui kahtlustused leiavad tõendamist, peavad kahju tekitajad saama karistatud. Mõistagi tuleb ka linnale tekitatud kahju hüvitada," ütles Aas.

"Palun Tallinna Televisiooni nõukogul tõsiselt kaaluda mõlema kahtlustatava töösuhte ajutist peatamist asjaolude selgumiseni. Samuti näen vajadust viia TTV-s läbi linnapoolne erakorraline kontroll eelarvevahendite kasutamise seaduspärasuse osas," lisas Aas.

Täna hommikul pidasid Keskkriminaalpolitsei töötajad kuriteos kahtlustatavana kinni Tallinna TV juhatuse liikme Toomas Lepa. Lisaks Lepale pidasid politseinikud samas kuriteos kahtlustatavana kinni veel kolm inimest, kellest üks on TTV töötaja, kes Delfi andmetel on Mart Ummelas. Kahtlustus on esitatud ka ühele juriidilisele isikule.