Riigisekretär tutvustab, kuidas on korraldatud ministri töö valitsuse liikmena, suhtlemine riigikoguga ning osalemine Euroopa Liidu otsustusprotsessis. Lisaks annab ta ülevaate peaministri ja ministrite asendamise korrast ning jagab infot ministrite pädevuse kohta ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkondade kohta.

Valitsus otsustab ministrite pädevuse ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad.

Valitsusse kuulub 15 liiget

Varasemaga võrreldes on ettevõtlusministri portfell täienenud infokommunikatsioonitehnoloogia valdkonnaga ja ametinimeks saab ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister. Teiste ministrite ametinimed muutunud ei ole.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri vastutusalas on lisaks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas olevale ka väliskaubanduse valdkond, mis on välisministeeriumi valitsemisalas. Ministril ei ole välisministeeriumi juhtimispädevust, kuid ta saab suunata väliskaubanduse valdkonnaga seotud struktuuriüksuste tegevust.

Selguse huvides on korralduses täiendavalt välja toodud ka mõnede ministrite vastutusvaldkonda kuuluvad ametid ja inspektsioonid, hallatavad riigiasutused, avalik- õiguslikud juriidilised isikud, sihtasutused ja mittetulundusühingud ning äriühingud.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri vastutusvaldkonda on lisatud mittetulundusühing Nordic Institute for Interoperability Solutions ehk Põhjamaade Koosvõimelahenduste Instituut, mis on loomisel ja mille töö alustamine on planeeritud 2017. aasta esimesse poolaastasse. Tegemist on Eesti ja Soome poolt loodava mittetulundusühinguga, mis hakkab arendama X-teed, et tekiks võimalus piiriülesteks e-teenusteks, näiteks kahe riigi äriregistri vaheliseks infovahetuseks.

Tervise- ja tööministri vastutusvaldkonnast on välja jäetud Eesti E-Tervise Sihtasutus, sest alates 1. jaanuarist 2017 lõpetab sihtasutus oma tegevuse ja tema ülesanded lähevad üle Tervise ja Heaolu Infotehnoloogiakeskusesse (TEHIK), mis hakkab kuuluma nii sotsiaalkaitseministri kui ka tervise- ja tööministri vastutusvaldkonda.

Riigisekretär Heiki Loot annab ülevaate valitsuse tegevusprogrammi ja riigi eelarvestrateegia eelnõude koostamisest. Riigikantselei esitab valitsusele teadmiseks ülevaate valitsuse tegevusprogrammi koostamise põhimõtetest ja ajakavast. Tegevusprogrammis sätestatakse koalitsiooni tegevuskava elluviimiseks vajalikud täpsemad ülesanded, nende eest vastutavad ja kaasvastutavad ministrid ning tähtajad.

Esimese istungi viimase punktina tulevad arutusele Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu arenguministrite kohtumisel, mis toimub 28. novembril. Istungil osalemise volituse saab välisministeeriumi asekantsler välismajanduspoliitika ja arengukoostöö küsimustes Väino Reinart.

Kohtumisel arutatakse Euroopa arengukonsensuse uuendamist, ELi suhteid Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riikidega pärast aastat 2020 ning rände ja arengu omavahelisi seoseid. Täiendavalt toimub ka energia- ja arenguteemaline arutelu. Eesti lähtub senistest seisukohtadest, mis on kinnitatud samateemalisteks kohtumisteks.

Peaminister Jüri Ratase juhitavasse valitsusse kuuluvad majandus- ja taristuminister Kadri Simson, haridus- ja teadusminister Mailis Reps, maaeluminister Martin Repinski, regionaalminister Mihhail Korb, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, kultuuriminister Indrek Saar, välisminister Sven Mikser, siseminister Andres Anvelt, ettevõtlus- ja majandusarengu minister Urve Palo, kaitseminister Margus Tsahkna, sotsiaalkaitseminister Kaia Iva, justiitsminister Urmas Reinsalu, rahandusminister Sven Sester ja keskkonnaminister Marko Pomerants.