Viimase väärteokaristuse otsuse langetas politsei- ja piirivalveameti Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo liiklusjärelevalvekeskus Repinski suhtes käesoleva aasta 7. jaanuaril lubatud suurima sõidukiiruse ületamise eest 21–40 kilomeetrit tunnis. Repinskit trahviti 240 euroga.

Repinski on kiiruse ületamisega vahele jäänud veel vähemalt kolmel korral. 2013. aasta juuli lõpus jäi ta vahele kiiruseületamisega 41-60 km/h - karistuseks trahv 300 eurot.

2014. aasta teises pooles jäi ta kaks korda vahele kiiruseületamisega 21-40 km/h, trahv vastavalt 120 ja 224 eurot.

2014. aasta detsembris, kui Martin Repinski polnud veel riigikogu liige, nõudis politsei- ja piirivalveamet temalt kohtutäituri kaudu 185 eurot. Repinski sõnul oli see seotud kiiruseületamise eest saadud trahviga.