Eesti Päevaleht kirjutas nädala algul, et ligi pooled Eesti elukutselistest sõduritest joovad liiga palju. Scoutspataljoni leitnant Tanel Rattiste magistritöö tuvastas, et võrreldes ülejäänud eestlastega on tegevväelaste hulgas kõrgema riskitasemega alkoholitarbijaid vähem kui elanikkonnas üldiselt, kuid seevastu on rohkem neid, kes tarbivad alkoholi madalamal tasemel. Sõdurite joomisharjumusi tuvastav AUDIT-test näitas, et piirnormi, mida loetakse ohtliku alkoholitarbimise alguseks, ületas 161 scouti, mis moodustab 49,3 protsenti kõikidest vastanutest. Nendest 161-st jõid tervistkahjustavalt palju 15 scouti ning võimaliku alkoholisõltuvuse kategoorias oli 14 võitlejat.

Delfi kaudu said portaali lugejad samal päeval ka ise proovida AUDIT testi ja teha seda Alkoinfo keskkonnas. Artikli ilmumise päeval täitis Alkoinfo keskkonnas testi enam kui 7000 inimest, kellest suur osa jõudis testini Delfi kaudu. Testist selgus, et alkoholitarvitamisega võib probleeme olla 34 protsendil vastanutest ehk veidi enam kui kolmandikul lugejatest.

Kokku tegi 24. oktoobril Alkoinfo keskkonnas AUDIT testi 7860 inimest. Ohutul, madala riskiga tasemel tarbis neist alkoholi 726 inimest ehk vaid üheksa protsenti. Ohustava alkoholitarvitamise tulemuse sai lausa 57 protsenti vastanuist, täpsemalt 4443 inimest. Kahjustavalt palju joob testi teinute seast 1214 inimest ehk 15 protsenti. Võimalik alkoholisõltuvus on lausa 1477 testi teinud inimesel ehk 19 protsendil lugejaist. Seega – kahjulikul tasemel joob 34 protsenti testi teinutest.

Mida need tarvitamise tasemed näitavad? AUDIT test keskendub alkoholi liigtarvitamise ning sõltuvuse esimeste märkide tuvastamisele. Test, mida peetakse üheks kõige täpsemaks, koosneb kümnest küsimusest ning see näitab, millisel riskitasemel on inimese alkoholitarvitamine. 0-7 punkti saamine näitab madalat riski. Tõenäosus sama alkoholitarvitamise taseme juures tervisekahjustuse tekkeks on väike, kuid muidugi on soovitatav mitte suurendada tarvitatavaid alkoholikoguseid.

Kui inimene saab AUDIT testi tulemuseks 8-15 punkti, on tegu juba ohustava tarbimisega. Sellise alkoholitarvitamise taseme juures on suurenenud risk tervisehäirete tekkeks ja soovitatav on alkoholi tarvitamist vähendada.

Kui testi tulemuseks on 16–19 punkti on tegu juba selgelt kahjustava alkoholitarbimisega. See tase kahjustab vaimset või füüsilist tervist ja vajalik on alkoholi tarvitamist vähendada.

Kui inimene saab testi tulemuseks juba 20 või enam punkti on tegu võimaliku alkoholisõltuvusega. Selline alkoholitarvitamise tase kahjustab vaimset või füüsilist tervist ja alkoholi tarvitamist tuleb vähendada või sellest loobuda.

Alkoinfo keskkonnas ühe päeva jooksul testi teinute tulemusi hinnates tuleb muidugi arvestada, et see peegeldab küsimustikule vastanud inimeste tulemusi nende sisestatud vastuste alusel ega ole üldistatavad kogu Eesti elanikkonnale.

Alkoholi liigtarvitamise erinevate astmete kohta saab täpsemalt lugeda siit.

Vaata ka, mitu klaasi võid maksimum juua päevas/nädalas ilma et ületaksid riskipiire.

AUDIT testi saab igaüks tasuta teha siin!