Tänane Eesti Päevaleht kirjutas, et ligi pooled Eesti elukutselistest sõduritest joovad liiga palju. Scoutspataljoni leitnant Tanel Rattiste magistritöö tuvastas, et võrreldes ülejäänud eestlastega, on tegevväelaste hulgas kõrgema riskitasemega alkoholitarbijaid vähem kui elanikkonnas üldiselt, kuid seevastu on rohkem neid, kes tarbivad alkoholi madalamal tasemel.

Tänavu jaanuari lõpus jagas Rattiste Paldiskis kõigile pataljoni tegevväelastele laiali nende joomisharjumusi uurivad ankeedid, mille alusel valmis kevadel kaitseväe ühendatud õppeasutustes (KVÜÕA-s) Rattiste magistritöö, mille alusel palub ta, et kaitsevägi hakkaks alkoholiprobleemiga tegelema.

Rattiste magistritöö selgrooks on 327 scoutspataljoni võitleja täidetud ankeedid. Joomisharjumusi tuvastav AUDIT-test näitas, et piirnormi, mida loetakse ohtliku alkoholitarbimise alguseks, ületas 161 scouti, mis moodustab 49,3% kõikidest vastanutest. Nendest 161-st jõid tervistkahjustavalt palju 15 scouti ning võimaliku alkoholisõltuvuse kategoorias oli 14 võitlejat.

Joomisharjumuste tulemusi võrreldi ülejäänud elanikkonna statistikaga, mida on uurinud tervise arengu instituut. Võrdlusest selgus, et tegevväelaste hulgas on kõrgema riskitasemega alkoholitarbijaid vähem kui elanikkonnas üldiselt, kuid seevastu on rohkem neid, kes tarbivad alkoholi madalamal tasemel. Sarnane muster on ilmnenud ka ja Austraalias läbiviidud uuringutes, kus raske alkoholitarvitamise poolest jäid tegevväelased üldisele Austraalia populatsioonile alla, kuid siiski toodi välja, et see on eelkõige seotud töökeskkonna nõuetega, ehk suuri alkoholikoguseid pidevalt tarvitavad tegevväelased on arvatavasti teenistusest vabastatud

AUDIT (The Alcohol Use Disorders Identification Test) nimelise küsimustiku on välja töötanud Maailma Terviseorganisatsioon ning seda küsimustikku kasutavad oma töös ka perearstid ja nõustajad. Küsimuste näited: Kui sageli te joote? Kui palju te korraga joote? Kui tihti on viimase poole aasta jooksul juhtunud, et te ei suuda joomist lõpetada? Kui sageli on teil viimase kuue kuu jooksul jäänud joomise tõttu mõni plaanitud töö tegemata? Kui sageli olete viimase kuu jooksul pohmellist jagusaamiseks alkoholi võtnud? Kui sageli olete pärast joomist tundud süü-või kahjutunnet? Kui sageli on teid viimase kuue kuu jooksul tabanud mäluauk? Kas teie ise või keegi teine on teie joomise tõttu haiget või viga saanud? Kas mõni lähedane on olnud mures teie joomise pärast?

AUDIT testi saab igaüks tasuta teha siin!