Enamikes „Tänutähe“ algatuses osalevates muuseumides on politseinikele uksed avatud kogu suve. Politseinikud omakorda osalevad suvekuudel projekti kaasatud keskuste korraldatud perepäevadel oma töö teemaliste demonstratsioonidega ja tuleb meie sekka nõu andma ja oma igapäevaseid tegevusi tutvustama.

Esimesed Tänutähe perepäevad toimuvad juba 4. juunil Jääaja Keskuses, Eesti Loodusmuuseumis ja Eesti Kaevanduspargis.

Algatus väärtustab perega ühiselt veedetud aega, sest pakub politseinikele koos peredega aja veetmise võimalust ning kõigile Eesti peredele perepäevadel osalemise võimalust. Lisaks arendab algatus Eesti külastuskeskkondade vahelist koostööd ja tõstab üldiselt sõbralikkuse fooni ühiskonnas.

Sel aastal osalevad Tänutähe algatuses:

Saaremaa Muuseum

Sangaste loss

Eesti Ajaloomuuseum

Eesti Loodusmuuseum

Tervishoiumuuseum

Eesti Kaevandusmuuseum (endine Kohtla Kaevanduspark-Muuseum)

Eesti Maanteemuuseum

Jääaja Keskus

Eesti Vabaõhumuuseum

Tallinna Teletorn

Tallinna Tehnikaülikooli Muuseum

Energia avastuskeskus

Eesti Teatri-ja Muusikamuuseumi Särevi teatrituba

Toompea loss

Tartu linnamuuseum

Tallinna Botaanikaaed

Haapsalu piiskopilinnus

Eesti raudtee-ja sidemuuseum

Iloni Imedemaa

Haapsalu raekoda

Ants Laikmaa muuseum

Tartu Ülikooli Loodusmuuseum

Tartu Ülikooli Botaanikaaed

Tartu tuumavarjend

Rannarahva muuseum

Eesti Tuletõrjemuuseum Tallinnas

Eesti Tuletõrjemuuseum Sakus

Energia avastuskeskus soovib, et projekt „Tänutäht“ jätkuks igal suvel ning erinevatel aastatel väärtustatakse samasuguse koostöö kaudu erinevate ühiskonna kaitsmisega tegelevate ametite tööd. Järgmisel aastal antakse Tänutähti päästetöötajatele ning aastal 2018 lasteaia- ja üldhariduskoolide õpetajatele.

Rohkem informatsiooni leiab algatuse kodulehelt www.tänutäht.ee ning Facebooki lehelt https://www.facebook.com/Tanutaht/

Algatus on mittetulunduslik ja seda juhivad Energia avastuskeskus ning loovagentuur Newton sel aastal koostöös politsei- ja piirivalveametiga.