Rootsi Gotlandi Slite sadamaga seonduvadel kohalikel otsustel on julgeoleku- ja keskkonnapoliitiline mõju kõikidele Läänemereäärsetele riikidele, leiavad Rootsi eestlased. Nende otsuste tähendus Läänemere keskkonnakaitse ja Venemaale kehtestatud sanktsioonide valguses vajab Rootsi ühiskonnas senisest ulatuslikumat arutelu.

”Oleme murelikult jälginud arenguid Läänemere mõlemal kaldal. Nord Streami paigaldatavad gaasijuhtmed on keskkonnaohuna arvestatavaks riskifaktoriks meie niigi saastunud Läänemerele. Viimaste nädalate sündmused näitavad taas ilmekalt, et Putini Venemaa käitumine ei ole usaldusväärne nii keskkonna kui piirkonna julgeoleku aspektist. Ja nagu teada, siis 50% Nord Streami osakutest kuuluvad Gazpromile,” ütles REL poliitika- ja väliskomisjoni juht Evelin Tamm resolutsiooni tagamaid kommenteerides.

“Gotland on strateegiline baas igale Läänemerd valitseda soovivale riigile. Kui mõelda Venemaa käitumisele oma naaberriikide suhtes, siis võib Slite sadama väljarentimine ohustada nii Rootsi kui Eesti turvalisust. On oluline, et Rootsi ei annaks venelastele vaba ligipääsu Gotlandile ja tugevdaks kaitsevõimet kogu saarel,” leiab Rootsi eestlaste Liidu aseesimees, endine Eesti kaitseväe peainspektor ja luure ja vastuluure ülem Aho Rebas.

5. veebruaril tegi Rootsi Eestlaste Liit pöördumise Rootsi valitsusele, juhtimaks tähelepanu Gotlandi Slite sadama renditehingutega seonduvatele julgeolekupoliitiliste ohtudele ja piirkonna kaitsevõime tugevdamise vajadusele. Välisminister Margot Wallström vastas oma kirjas, et Rootsis on omavalitsustel kohalike investeeringute osas suhteliselt lahtised käed. Ta kinnitas, et valitsus kavandab ajavahemikus 2016-2020 kaitsejõudude lisaeelarvesse 10,2 miljardit Rootsi krooni.

Resolutsiooni tekst:

Rootsi Eestlaste Liidu esinduskogu tunneb muret süvenenud julgeolekuvaakumi pärast Läänemere piirkonnas. Gotlandi omavalitsus otsustab Slite sadama rendile andmise Venemaa Gazpromi 50% osalusega energiaettevõttele Nord Stream. Projektiga seotud laiemad julgeoleku-
ja keskkonnaaspektid, mis puudutavad kõiki Läänemereäärseid riike, on seni jäänud vajaliku tähelepanuta. Peame oluliseks, et kiiremas korras käivituks ühiskondlik debatt NordStream2 projekti laiemast tähendusest Venemaale kehtestatud sanktsioonide ja Läänemere keskkonnakaitse valguses.